วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

บรรยากาศเลือกตั้ง 66 ชาวแม่เหาะ แม่ฮ่องสอน ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์คึกคัก ต่อคิวยาวเหยียด ตั้งแต่เปิดหีบ

Social Share

บรรยากาศการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ชาวแม่เหาะตื่นตัว ออกมาใช้สิทธิ์คึกคัก ต่อคิวยาวเหยียดนับร้อยคน ตั้งแต่เปิดหีบ ขณะที่หน่วยเลือกตั้งอื่นๆ ประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์กันต่อเนื่อง ยังไร้ปัญหา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 4 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา บ้านแม่เหาะ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่ง 90 % เป็นพี่น้องชาติพันธุ์ ชนเผ่าปกาเญอ พากันเดินทางมารอใช้สิทธิ์เข้าแถวยาวเหยียดตั้งแถวรอตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น. ท่ามกลางบรรยากาศเย็นฉ่ำ เนื่องจากค่ำคืนที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างหนัก โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้คำแนะนำ ซึ่งผู้มีสิทธิจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ ใบที่ 1 เลือก ส.ส. เขต และอีกหนึ่งใบเลือก พรรคการเมือง สำหรับตำบลแม่เหาะมี 14 หน่วย หน่วยเลือกตั้งที่ 4 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,033 คน ซึ่งทุกคนต่างให้เหตุผลว่า ออกมาเลือกตั้งกันเช้าๆ จะได้มีเวลาทำงานบ้าน ออกไปธุระอย่างอื่นได้อีกทั้ง สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งหน่วยอื่นๆ ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย และ อ.สบเมย ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 2 ของแม่ฮ่องสอน ประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ต่อเนื่องกันในช่วงเช้า บรรยากาศทั่วไปเรียบร้อยดี ไร้ปัญหา

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมี 7 อำเภอ โดยแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขต 2 เขต ประชากร รวม 286,786 คน ดังนี้ เขต 1 รวม 148,399 คน ประกอบด้วย อำเภอเมือง 63,840 คน อำเภอขุนยวม 23,717 คน อำเภอปางมะผ้า 22,168 คน และอำเภอปาย 38,674 คน ส่วนเขต 2 รวม 138,387 คน ประกอบด้วย อำเภอแม่สะเรียง 55,316 คน อำเภอแม่ลาน้อย 35,903 คน และอำเภอสบเมย 47,168 คน มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 458 หน่วย

เรื่องมาใหม่