วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

รพ.สบเมย แม่ฮ่องสอน ใช้ไอเดียเก๋ “ไม้ไผ่ล็อคระยะห่าง” ป้องกันโควิด-19

Spread the love

รพ.สบเมย แม่ฮ่องสอน ใช้ไอเดียเก๋ “ไม้ไผ่ล็อคระยะห่าง” ป้องกันโควิด-19 นวัตกรรมสร้างความมั่นใจจากธรรมชาติ ลดความเสี่ยง เพิ่มความห่วงใย

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายแพทย์จักรี คมสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลใช้กระดาษติดแปะบริเวณเก้าอี้ที่นั่ง หรือใช้เชือกในการทำแนวเส้นทางกั้นทางเดิน ทำให้เกิดการชำรุดฉีกขาด ไม่คงทน ประชาชนหลงลืมนั่งติดกัน ทำให้ยากต่อการเฝ้าระวังป้องกันในการเว้นระยะห่าง ทางโรงพยาบาลสบเมย จึง ได้วางมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและการมีส่วนร่วมทางสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวที่กำลังระบาดระลอกใหม่ในขณะนี้ จึงมีแนวคิดนำวัสดุทางธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ คือ ไม้ไผ่ มาตีเป็นรูปกากบาทแทน เพื่อล็อคระยะห่างให้ชัดเจนยิ่งขี้น สำหรับผู้มาใช้บริการเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยง

อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทาง โรงพยาบาลสบเมย ได้วางมาตรการให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน รวมถึงผู้มาติดต่อประสานงานจากภายนอก ผู้มาใช้บริการทางโรงพยาบาลต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้ง ตั้งจุดเฝ้าระวังคัดกรองป้องกัน การใช้เส้นทางเดินทางเดียว โดยให้บุคลากรและผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและลดความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวด้วย

เรื่องมาใหม่