วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

(มีคลิป) ทหารบินด่วนรับหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดและผู้ป่วยฉุกเฉิน จากชายแดน ส่งถึงมือแพทย์ด้วยความปลอดภัย

Spread the love

ฮ.ท.212 บินด่วนรับหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดและผู้ป่วยฉุกเฉิน จากชายแดนบ้านจอสิเดอร์ ส่งถึงมือแพทย์ด้วยความปลอดภัย

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 11.45 น. กองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้สั่งการให้ พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงมอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 และทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 2 ราย ประกอบไปด้วย 1. นางสาว ประภา ครองบรรพต อายุ 20 ปี บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 บ้านจอซิเดอร์ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งตั้งครรภ์ใกล้คลอด มีอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ และ 2. นาง หน่อทีเง ไม่มีนามสกุล อายุ 74 ปี บ้านปอหมื้อ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีอาการปวดท้องด้านขวาแบบเฉียบพลัน

อากาศยานได้ทำการยกตัวจาก สนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปยังสนาม ฮ. ชั่วคราว สุขศาลาบ้านจอซิเดอร์ เพื่อรับผู้ป่วยรายแรก และไปยังสนาม ฮ. ชั่วคราว บ้านปอหมื้อ เพื่อรับผู้ป่วยรายที่ 2 และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยานมายังสนาม ฮ. ชั่วคราวหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อ ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงระหว่างกองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ MOU ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้งนี้ เพราะการส่งผู้ป่วยเจ็บถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก ซึ่งต้องสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือชีวิต พี่น้องประชาชน และที่สำคัญหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องมาใหม่