วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ โต้เจ้าหน้าที่เสี่ยงติดโควิด หลังจากพาครอบครัวไปเที่ยวระยอง ยืนยันยังไม่พบการติดเชื้อ

Spread the love

ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ โต้เจ้าหน้าที่เสี่ยงติดโควิด หลังจากพาครอบครัวไปเที่ยวระยอง ยืนยันยังไม่พบการติดเชื้อ และไม่ได้ไปห้างชื่อดังในเชียงใหม่

15 ก.ค. 63 : นายพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีที่สื่อมวลชนนาเสนอข่าวกรณีพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้เดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัว ณ โรงแรมดีวารี จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับคณะทหารจากประเทศอียิปต์ และพบว่ามีผู้ติดเชื้อโรค COVID -19 นั้น ขอนาเรียนชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม Time Line ดังนี้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 พนักงานของศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปพักผ่อนกับครอบครัว ณ จังหวัดระยอง และได้เข้าพัก ณ โรงแรมดีวารี (ระหว่างวันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2563 ) โดยระหว่างการเข้าพัก ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค COVID -19 มีการป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด และสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 พนักงานและครอบครัวเดินทางกลับจากจังหวัดระยองมายังจังหวัดเชียงใหม่โดยรถยนต์ส่วนตัว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 พนักงานและครอบครัวพักผ่อนอยู่ที่บ้านพัก โดยไม่มีการเดินทางไปสถานที่อื่น ๆ แต่อย่างใด

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 พนักงานมาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ตามปกติ เมื่อรับทราบข่าวการติดเชื้อของทหารจากประเทศอียิปต์จากสื่อ ทำให้ทราบว่าตนเองนั้นเข้าพักโรงแรมเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน แต่พักคนละชั้นกับคณะนายทหารดังกล่าว (โดยพนักงานพักชั้นที่ 5) จากนั้นจึงได้รายงานผู้บังคับบัญชา ตามมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ บวท. และได้รับสั่งการให้หยุดปฏิบัติงานทันที

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 บวท. ได้ติดต่อไปยัง นายแพทย์กิตติพันธ์ ฉลอม ผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ด้านโรคระบาดได้รับคำแนะนาว่า การนับระยะการ Quarantine นั้น ให้นับหลังจากวันกลับมา ซึ่งพนักงานเดินทางกลับมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 11 ก.ค. 63 จึงนับวันที่ 12 ก.ค. 63 เป็นวันที่ 1 ของการเริ่มกักตัว ในระยะเวลา 14 วัน

สำหรับระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจหาเชื้อ Covid 19 ตามคำแนะนำของสาธารณสุข คือในระยะเวลา 5 วัน หลังจากได้รับเชื้อ และทางสาธารณสุขจังหวัดได้ประสานให้สาธารณสุขในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ ติดต่อไปยังพนักงาน โดยสาธารณสุขได้แนะนำให้พนักงานและครอบครัวกักตัวที่บ้านเป็น Home Quarantine และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะไปตรวจเยี่ยมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นายแพทย์กิตติพันธ์ฯ แจ้งว่า กลุ่มพนักงานที่เข้าเวรวันเดียวกันกับพนักงานคนนี้นั้น ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ ยังไม่ต้องรับการตรวจ

สำหรับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ บวท. ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ ดังนี้

  1. ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสำนักงานทั้งหมดทุกห้อง และติดตั้งเสปรย์พ่นอัติโนมัติเพื่อฆ่าเชื้อโรคแบบเดียวกับที่ใช้งานในโรงพยาบาลโดยติดตั้งใช้งาน ณ ห้องปฏิบัติการที่พนักงานนั่งทางานตลอด 24 ชั่วโมง
  2. ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในเวลาปกติ (Day Work) กลับบ้านและปฏิบัติงานแบบ Work Form Home (WFH) จนกว่าจะได้รับผลการตรวจหาเชื้อจาก โรงพยาบาลของพนักงานที่ กลับจากจังหวัดระยอง
  3. จัดเตรียมอุปกรณ์ น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ สำหรับ พนักงานใช้งานทุกจุด โดยใช้ผลิตภันฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาล
  4. ประสานงานกับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลพนักงานกรณีมีความจาเป็นใดๆ
  5. ให้พนักงานที่เข้าเวรวันเดียวกันกับพนักงานที่กลับจากจังหวัดระยอง หยุดปฏิบัติงานและ Home Quarantine เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้ดำเนินการดังนี้

  1. ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ณ ห้องปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง เวลา 06.30 น. ก่อนมีการผลัดเปลี่ยนเวร
  2. พนักงานและครอบครัว เดินทางไปตรวจหาเชื้อ Covid 19 ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ซึ่งมีแล็ปที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาล ในเวลา 10.00 น. โดยเป็นการตรวจแบบ Drive Trough ซึ่งจะทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ บวท. ยืนยันว่าจะดำเนินการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันและควบคุมโรคของสาธารณสุข ตลอดจนติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค Covid 19 ในขณะเดียวกัน บวท. มีความพร้อมให้บริการการเดินอากาศตามมาตรฐาน ICAO อย่างประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของ ทุกเที่ยวบิน

สำหรับข้อมูลตามกระแสโซเชียล ที่ออกไปเกี่ยวกับการเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าชื่อดัง และไปซื้อกาแฟในร้านที่อยู่ภายในห้าง นั้น ทราบว่า ไม่ได้มีเดินทางไปตามที่มีข่าวปรากฏออกมาแต่อย่างใด