วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563

(คลิป)ทหารใช้เฮลิคอปเตอร์ เร่งช่วยเหลือเด็กชายอายุ 2 เดือนจากแม่ฮ่องสอน ส่งถึงมือแพทย์เชียงใหม่รักษาโรคปอดบวม

 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.40 น. กองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ พันเอกชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงมอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน ฮ.ท.212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จาก สสช.ศกร.ตชด.ปอหมื้อ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ราย เป็นเด็กชาย อายุ 2 เดือน ชื่อ เด็กชาย ชโนทัย สุขสมหวัง ที่อยู่ หมู่ที่ 19/6 บ้านจอปราคี ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียงฯ อาการหายใจลำบากจากโรคปอดบวม ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ต่อมา ทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้อากาศยาน ทำการยกตัวจาก สนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 36 ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเวลา 1531 น. ไปรับผู้ป่วย สสช.ศกร.ตชด.ปอหมื้อ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาส่งยังสนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 36 ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง ฯ 16.38 น. เมื่อเวลา และส่งตัวโดยรถพยาบาล เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง ฯ ใช้เวลาเดินทาง โดย ฮ. 1 ช.ม. 7 นาที ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้เพราะการส่งผู้ป่วยเจ็บ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง

Cr. ฉก.ร.7