วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563

(คลิป) ผบ.พล.ม.1 ลงพื้นที่บ้านปากแซม เวียงแหง เพิ่มความปลอดภัยดูแลประชาชนในพื้นที่แนวชายแดน

27 ตุลาคม 2563 : พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผบ.พล.ม.1 ลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการบ้านแปกแซม อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา ให้กำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหารกองประจำการ ที่กองร้อยทหารม้าที่ 1 กองบังคับการควบคุมที่ 1 กองกำลังผาเมือง โดยขอให้หน่วยตามแนวขายแดนมีการพัฒนาตนเอง ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งดูแลประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในพื้นที่

สำหรับกองร้อยทหารม้าที่ 1 กองบังคับการควบคุมที่ 1 กองกำลังผาเมือง ฐานปฏิบัติการแปกแซมมีการนำล่อจำนวน 6 ตัวมาใข้ในการบรรทุกสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลตามฐานปฏิบัติการ( สุบรรณ์) ห่างออกไปเกือบ 4 กิโลเมตร โดยล่อจะบรรทุกเครื่องอุปโภคบริโภคใช้เวลาเดินทางขาไปประมาณ 1.45 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การส่งเครื่องอุปโภคบริโภคในแต่ละครั้ง จะมีวงรอบการส่ง ประมาณ 5 วัน โดยในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง จะมีล่อมาปฏิบัติการทั้งหมด 30 ตัวกระจายตามฐานปฏิบัติการต่างๆที่อยู่ห่างไกล เพื่อให้กำพลในพื้นที่ห่างไกลบนยอดดอยมีอาหารและน้ำไว้บริโภค