วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563

สำนักงานพัฒนาภาค 3 ขุดบ่อน้ำบาดาลแก้ภัยแล้งในพื้นที่แม่ออน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกว่า 287 ครัวเรือน

13 เม.ย. 63 : พล.ต. ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สนภ.3 นทพ) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกำลัง เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่กำลังประสบกับสภาวะภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาลและกองบัญชาการกองทัพไทย

จากการเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 2 – 13 เม.ย. 63 ได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้กับราษฎรในพื้นที่บ้านทาม่อน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ที่กำลังประสบปัญหากับภาวะภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ และมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 287 ครัวเรือน ประชากร 831 คน ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สนภ.3 นทพ) ก็เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ตามการร้องขอต่อไป