วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

องค์กรการตลาด จับมือภาครัฐและเอกชน ร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ภายใต้นโยบาย “ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก”

Social Share

องค์การตลาด จับมือ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย ส่งออกสินค้าคุณภาพไปต่างประเทศ สอดรับกับนโยบาย “AORTOR GLOBAL MARKETING ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก” เป็นการเปิดกว้างสร้างโอกาสทางการตลาดสู่ระดับนานาชาติ

วันที่ 15 ธ.ค. 65 ที่ห้องเชียงใหม่แกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล & คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร รองประธานกรรมการองค์การตลาด เป็นประธานการจัดงานสัมมนา AORTOR GLOBAL MARKETING ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก” โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมด้วยผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ เข้าร่วมในงานครั้งนี้ และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน

ภายในงานได้มีกิจกรรมการออกบูธโชว์และจำหน่ายสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม กาแฟ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย พร้อมทั้งงานสัมมนาให้ความรู้สำหรับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ในหัวข้อ โอกาสสินค้าไทยในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยบริษัท ไทยกู๊ดสมาร์ท, โอกาสสินค้าไทยในประเทศออสเตรเลีย โดย คุณรัตติญา จันทร์ลอย สุทธลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญตลาดออสเตรเลีย, โอกาสสินค้าไทยในสาธารณรัฐนาอูรู โดย คุณธันย์ศร เลิศวิภาส บริษัท โพรโตกอน ประเทศไทย จำกัด, โอกาสสินค้าไทยในประเทศตรุกรี โดย คุณดวงดรันย์ อยู่สวัสดิ์ บริษัท DEVECIOGLU GLOBAL ผู้เชี่ยวชาญ ตลาดตุรกี และโอกาสสินค้าไทยสู่ประเทศฟินแลนด์

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร รองประธานกรรมการองค์การตลาด ทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การตลาด เผยว่า “การทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังกันของภาครัฐและเอกชน ในการผสานความร่วมมือที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า ชุมชน สินค้าโอทอป ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าการเกษตรไทย สินค้าเกษตรแปรรูปไทย และสินค้าต่างๆ ที่ภาครัฐต้อง ส่งเสริมหรือสนับสนุนโดยการบูรณาการกระบวนการ ได้มีช่องทางการค้าทั้งในและสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ และสามารถสร้าง รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา องค์การตลาดได้จัดงาน ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานสัมมนา โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดต่างประเทศจากวิทยากรที่มีความรู้และชำนาญการทางด้านการส่งออก เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้าไทย ให้ดังไกลทั่วโลก

และยังสามารถส่งผลิตภัณฑ์ของตนเองเข้ามา เพื่อให้ทางองค์การตลาดช่วยดำเนินการเป็นข้อกลางประสานระหว่างเจ้าของธุรกิจและผู้ส่งออกของประเทศต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการจับคู่ธุรกิจสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสินค้า เพื่อจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆ หลากหลายประเทศ อาทิ ตุรกี มัลดีฟ ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย นาอูรู เป็นต้น โดยโครงการนี้นอกจากจะสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ ประชาชน กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร สถาบันการเกษตร สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเปราะบาง แล้ว ยังได้จัดทำฐานข้อมูลทางการเกษตรและฐานข้อมูลด้านการตลาด จากความต้องการซื้อขายสินค้าเกษตรอีกด้วย ซึ่งในการจัดงานแต่ละครั้ง มีผู้ส่งออก ผู้ผลิตสินค้า เข้าร่วมกว่า 100 ราย

องค์การตลาด คาดหวังอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะช่วยต่อยอดธุรกิจ กระจายสินค้าต่างๆ อาทิ สินค้าด้านการเกษตร สินค้าชุมชนต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ มีความชำนาญในการสร้างผลผลิตให้มีราคาที่ยุติธรรม และมีคุณภาพสู่ตลาดโลก สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เราเป็นองค์กรที่ต่อยอดงานที่ดำเนินการมาทั้งหมดของกระทรวงมหาดไทย โดยจะเข้าไปส่งเสริมช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ รวมถึงตลาดภายในประเทศ เปรียบเหมือนผู้ประกอบการท้องถิ่นมีสินค้าอยู่ในมือ แต่เรามีพื้นที่และช่องทางจัดจำหน่ายให้ มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและวิธีการส่งออกอย่างมีคุณภาพ

เรื่องมาใหม่