วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

เอไอเอส จัดเต็มมาตรการป้องกันไวรัสโควิด19 เตรียมบุคลากร เทคโนโลยีดูแลลูกค้าไม่หยุดชะงัก

14 มี.ค. 2020
1139

เอไอเอส จัดมาตรการเข้มเพิ่มเติม รับมือการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 เตรียมบุคลากร และเทคโนโลยี จัดเต็ม ยืนยันบริการลูกค้าไม่หยุดชะงัก

13 มีนาคม 2563 : น.ส.วราลี จิรชัยศรี หัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “จากสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 ที่เริ่มมีความรุนแรงยิ่งขึ้น ดังนั้น นอกเหนือจากมาตรการรับมือเบื้องต้นที่เอไอเอสได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา โดยเน้นไปที่การให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ, บุคลากร, ตัวแทนจำหน่ายและพาร์ทเนอร์ที่ร่วมทำงานกับทุกฝ่าย เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดสู่ส่วนรวมแล้วนั้น

“ล่าสุดได้เพิ่มมาตรการอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อให้งานบริการลูกค้าและการปฏิบัติงานในทุกส่วนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก (Business Continuity) ประกอบด้วย

 • เดินหน้าร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ อาทิ foodpanda และ LINE MAN มอบสิทธิพิเศษ อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในกรณีหากจำเป็นต้องกักตัวเพื่อดูอาการ หรือ จำเป็นต้องทำงานนอกสถานที่
 • เริ่มนำ Digital Platform เข้ามาประยุกต์ใช้ พร้อมนำเสนอให้แก่ลูกค้า และ องค์กรต่างๆ เพื่อให้การทำงานทุกด้านไม่หยุดชะงัก อาทิ การสัมภาษณ์พนักงานใหม่ผ่าน VDO Conference รวมถึงระบบ Remote Access ในกรณีหากจำเป็นต้องทำงานนอกสถานที่ หรือ Work From Home
 • เตรียมจัดแบ่งทีมพนักงานที่สามารถทำงานทดแทนซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงที
 • เตรียมความพร้อมของพื้นที่ทำงานทดแทน กรณีหากต้องมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานชั่วคราว
  รวมถึงมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมรับมือได้อย่างราบรื่น ไม่กระทบกับการให้บริการลูกค้า
  ส่วนมาตรการที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและยังคงบังคับใช้ คือ มาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างเข้มงวด ตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นย้ำให้พนักงานทุกคน ตลอดจนพาร์ทเนอร์ ดูแลสุขอนามัยของตัวเองและครอบครัวอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังในการสัมผัสจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองกลายเป็นผู้แพร่เชื้อไปสู่ส่วนรวม

ทั้งนี้ มาตรการสำคัญที่ได้ประกาศใช้ทั้งสำหรับบุคลากรและพาร์ทเนอร์ไปแล้ว ได้แก่

 • งดการเดินทางไปต่างประเทศโดยเด็ดขาด ทั้งในส่วนการปฏิบัติภารกิจของบริษัท และการเดินทางส่วนตัว โดยกรณีหากมีการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงก่อนหน้านี้ ให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน – work from home และเฝ้าสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หากครบกำหนดแล้วไม่พบอาการป่วย ให้พนักงานเข้าพบแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน หลังจากแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีอาการป่วยแล้ว ต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดงก่อนเข้ามาปฏิบัติงานตามปกติ
 • งดการประชุมทางธุรกิจกับบุคคลภายนอก รวมถึงพาร์ทเนอร์ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกประเทศ โดยให้ใช้การประชุมทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ (Conference Call) แทน พร้อมทั้งมีการกำหนดกระบวนการคัดกรองพาร์ทเนอร์ที่ต้องร่วมปฏิบัติงานกับทีมเอไอเอส
 • สำหรับพนักงานที่ให้บริการลูกค้าใน AIS Shop, ร้านเทเลวิซ รวมไปถึงช่างติดตั้ง AIS Fibre จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมมีการตรวจวัดไข้วันละ 2 ครั้ง และเพิ่มบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ เพื่อให้บริการลูกค้า รวมถึงการใส่ถุงมือสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณสนามบิน
 • – ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ปฏิบัติงานหลักตามตารางที่กำหนด ทั้งที่อาคารสำนักงาน , AIS Call Center และ AIS Shop ที่มีการเช็ดทำความสะอาด ฆ่าเชื้อจุดเสี่ยงตลอดเวลา พร้อมตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ, อาทิ จุดบริการลูกค้า มือจับประตู ลิฟท์ และส่วนที่มีการสัมผัสบ่อยๆ
 • อนุมัติปรับเวลาเข้าปฏิบัติงานของพนักงานตามความเหมาะสม เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีความแออัดสูง
 • จัดการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารเอไอเอส 1 และ 2 รวมถึงอาคารที่ทำงานอื่นๆ ในเครือเอไอเอส แบบ 100% โดยหากพบว่าพนักงานและผู้มาติดต่อ มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด
 • งดประชุมหรือจัดกิจกรรมใดๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่ทำการของบริษัทที่จะมีจำนวนผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป โดยใช้เทคโนโลยี LIVE Broadcast เข้ามาทดแทน

พร้อมสร้างความอุ่นใจให้แก่พนักงาน เอไอเอส, ตัวแทนจำหน่าย, ช่างติดตั้ง AIS Fibre มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต COVID-19 ให้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงจัดการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำการดูแลตัวเองและคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่องอีกด้วย”

นางสาววราลี กล่าวในตอนท้ายว่า “ขอให้ลูกค้ามั่นใจว่า เอไอเอสได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์นี้อย่างเต็มที่ เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเพื่ออำนวยความสะดวกและมอบความอุ่นใจ เราได้จัดเตรียมช่องทางใช้บริการ Online ผ่านทาง Application my AIS และ AIS Online Store ไว้เป็นทางเลือกด้วยเช่นกัน”

AIS announced more intense measures to deal with the COVID19 virus outbreak Preparing employees and technology to confirm customer service continuity

13 March 2020: Ms. Waralee Jirachaisri, Head of Corporate Communication Section of AIS, said, “Due to the situation of the COVID-19 virus becoming more serious, therefore, aside from the initial response measures that AIS has practiced in the past, which focused on the importance of the health and safety of customers who use the service, employees, distributors, and partners by working with all groups to reduce the risk of the outbreak to the public.”

 

“Recently, we have added more intense measures to guarantee customer service and business continuity, including:

 • Join partners such as foodpanda and LINEMAN to grant special privileges to serve customers if they need to be detained for symptoms of condition control or need to work in an offsite location.
 • Bring Digital Platform to utilize and ready to present to customers and several organizations in order to work in all ways without interruption, such as interviewing new employees via the VDO Conference, including Remote Access system if it is necessary to offsite work or Work From Home.
 • Prepare to split the employee’s team, which will be replaced for working to each other on time according to the situation.
 • Prepare for replacement workplaces in case of shifting workplaces being required for temporary.

Besides, there is a regular practice of coping with the situation, being ready to manage steadily and make sure that does not affect the customer service.

The measures that have been implemented since last February and still enforce is the effective risk prevention measure following the procedures of the Department of Disease Control, Ministry of Public Health. The company has emphasized that all employees, as well as partners, must take care of their health and family, indeed, and be careful in visiting risk areas to prevent oneself from becoming the spread of the virus to the public.

However, essential measures that have continued adopted for both employees and partners include:

 • Strictly avoid traveling to other countries, including the company’s purpose and personal travel. If it has previously gone to high-risk countries. Employees must work at home (Work From Home) and monitor their symptoms for 14 days. If, due the date, then no symptoms are found, the employee must visit modern medicine with the leading with the standardized hospital. After that, if the doctor concluded that there is no illness, the employee must bring a medical document to show before getting back to work as usual.
 • Suspend business meetings with outside corporations, including all traveling partners from abroad, using Conference Call instead as well as preparing the screening process for partners who must work with the AIS team.
 • For employees who serve customers in the AIS Shops, Telewiz stores, including the AIS Fibre installers, need to wear a mask at all times. There are also illness tests 2 times a day, and supplement alcohol services, hand sanitizer gels to assist customers, including wearing gloves for employees working at the airport.
 • Spraying of germs in the main operation area according to the specified schedule, including at the office building, AIS Call Center, and AIS Shop by washing, cleaning, sanitizing the risk point all the time along with setting up alcohol hand sanitizer stations in the area such as customer service points, doorknobs, elevators, and parts that are commonly concerned.
 • Approval to balance the employee’s working time as suited to reduce the risk of traveling during the high-congested rush hour.
 • Maintain body temperature checks before entering AIS 1 and 2 buildings, including other work buildings 100% in the AIS Group. If found that the employees and visitors contain a body temperature higher than 37.5 degrees Celsius, they will not be allowed to enter the area at all.
 • Suspend meetings or any activities both inside and outside the office building of the company with more than 30 participants, which will use LIVE Broadcast technology to replace alternatively.

AIS is willing to provide peace of mind (Aunjai) to AIS employees, dealers, AIS Fibre installers by offering COVID-19 life insurance for free! Without any charge as well as providing instruction and information on how to prevent the COVID-19 virus with a team of medical experts to contribute advice and continue taking care of yourself and family as well. ”

Ms. Waralee said at the end that “Customers are confident that AIS has prepared measures to sufficiently handle this situation in order to deliver the best service consistently. However, to help and provide peace of mind (Aunjai), we have provided alternatives to use the Online service via my AIS application and the AIS Online Store as an option as well. ”