วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

เอไอเอส มอบถุงผ้า 1,500 ใบ ให้กับ มช. ร่วมรณรงค์การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและปริมาณขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

19 ก.ย. 2018
1801
Social Share

14 กันยายน 2561: นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส มอบถุงผ้า 1,500 ใบ แก่ รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและปริมาณขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโครงการ CMU Smart City Clean Energy

#AIS #CMUSmartCityCleanEnergy