แม่ทัพน้อยที่ 3 รับมอบอุปกรณ์ดับไฟที่สนับสนุนจาก AIS ป้องกันไฟป่าหมอกควัน 9 จว.ภาคเหนือ (มีคลิป)

10 เม.ย. 2018
1093
Social Share

AIS มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า ผ่านกองทัพภาคที่ 3 สนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

พลโท สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้แทน พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบชุดอุปกรณ์ดับไฟป่า จำนวน 100 ชุด พร้อมน้ำดื่ม มูลค่ารวม 1 แสนบาท จาก นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ เอไอเอส เพื่อนำไปสนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ป.พัน.7 ค่ายพระปิ่นเกล้า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 3 ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในครั้งนี้ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 3 ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ( ศอ.ปกป.ภาค (สน. ) ได้จัดชุดรณรงค์และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจำนวน 14 ชุดและชุดดับไฟป่าจำนวน 116 ชุด จากมณฑลทหารบก และกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกันดับไฟและลาดตระเวนในพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดได้มีการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ( ศอ.ปกป.ภาค (สน. ) ส่วนแยกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้วง 18 – 31 เม.ย. 2561 นี้ เพื่ออำนวยการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังคงพบจุดความร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สำหรับในวันนี้ทางกองทัพภาคที่ 3 จะได้มอบอุปกรณ์ให้กับหน่วยทหาร 4 หน่วย ได้แก่ ฉก.ร.14 ,ฉก.ร.17 ,ฉก.ทพ.32 และ ฉก.ทพ.36 เนื่องจากเป็นหน่วยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงของการเกิดไฟป่า

ทั้งนี้ ผลการควบคุมจุดความร้อนสะสม ห้วง 1 ม.ค. ถึง 9 เม.ย. 61 พบจุดความร้อน จำนวน 2,961 จุด ลดลงจากปี 60 จำนวน 29.98 เปอร์เซ็นต์ และผลการจับกุมผู้ลักลอบเผาป่าและลักลอบเผาในห้วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดตั้งแต่ 1 ม.ค. เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มีผลการจับกุม ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และ ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ของตำรวจภูธรภาค 5 และภาค 6 รวมทั้งสิ้น 356 คดี จำนวนผู้ต้องหา 233 ราย

ด้าน นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ เอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอส เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการทำโครงการเพื่อสังคม หรือ CSR ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล และจริยธรรมทางธุรกิจมาโดยตลอด ภายใต้แนวคิด “สังคมไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” โดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือ รวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สังคมไทยจึงได้สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า จำนวน 100 ชุด

ประกอบด้วย ถังน้ำพลาสติกขนาด 20 ลิตร พร้อมสูบมือ , ที่ตบไฟแบบสายพาน และครอบดับไฟป่า พร้อมน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง 9 จังหวัดทั่วภาคเหนือ โดยหวังว่าชุดอุปกรณ์ดับไฟป่า ในครั้งนี้ จะสามารถช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ได้อย่างยั่งยืนต่อไป