วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

เอไอเอส เดินสายมอบไออุ่น ผ่านโครงการ “เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว” ปีที่ 18 ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14 พ.ย. 2018
725
Social Share

ในฤดูหนาว ประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักจะได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะภัยหนาว เพราะขาดแคลนผ้าห่ม เมื่อต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นรุนแรง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนไทยที่ประสบภัยหนาวดังกล่าว เอไอเอส โดย นางวิไล เคียงประดู่ Head of Public Relations Department พร้อมด้วย นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล Head of Regional Operation –North และพนักงานเอไอเอส ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จึงเดินหน้าจัดโครงการ “เอไอเอส รวมใจ บรรเทาภัยหนาว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18

เพื่อมอบผ้าห่มให้แก่ชุมชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคเหนือ เอไอเอสได้จัดเตรียมผ้าห่มจำนวน 2,850 ผืน เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยเริ่มต้นลงพื้นที่แรกที่ จังหวัดน่าน และจะเดินสายอย่างต่อเนื่องในอีกหลายพื้นที่ อาทิ อ.สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน , อ.ปง จังหวัดพะเยา , อ.อุ้มผาง จังหวัดตาก , อ.งาว อ.นาน้อย อ.แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง , อ.หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และ อ.นครไทย จังหวัดพิษณุโลก

#AIS #เอไอเอสรวมใจบรรเทาภัยหนาว