วันอังคาร, 29 กันยายน 2563

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน เป็นวันละ 32 – 34 เที่ยวต่อวัน กระตุ้นเศรษฐกิจและการเดินทาง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานหรือมีธุระจำเป็นเร่งด่วน คาดหากมีการเดินทางภายในประเทศมากขึ้น จะส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

1 มิ.ย. 63 : นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สายการบินต่างๆ จะได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน จากวันละ 14-16 เที่ยวบิน เป็นวันละ 32-34 เที่ยวบิน และขยายเวลาทำการบินจากเดิมในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ทำการบินในช่วงเวลา 10.00-18.30 น.เป็น 07.00-20.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานหรือมีธุระจำเป็นเร่งด่วน แต่ยังคงให้บริการเฉพาะเส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยมีสายการบินที่ให้บริการได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท ทำการบินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนสายการบินแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ทำการบินไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง

ทั้งนี้ หากมีมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมระยะที่ 3 ซึ่งอนุญาตให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่ราชการกำหนดนั้น คาดว่าจะทำให้มีการเดินทางภายในประเทศมากขึ้น ส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 1,300-1,500 คน คาดว่าหลังมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมระยะที่ 3 จำนวนผู้โดยสารผู้ใช้บริการน่าจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังคงดำเนินมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก การทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ผิวสัมผัสที่มีการใช้งานร่วมกัน การกำหนดระยะห่างของพื้นที่ให้บริการ เช่น เก้าอี้พักคอย และแถวคอย รวมถึงการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการในทุกขั้นตอน

ขณะเดียวกัน พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจจุดคัดกรองโรคโควิด-19 (ขาเข้า) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมประชาชนที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่ จ.เชียงใหม่ ได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสนามบินฯ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม., เจ้าหน้าที่ สห.ทอ. และ เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยาน อยู่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งได้เฝ้าสังเกตการณ์ขณะประชาชนทยอยเดินทางเข้าสู่พื้นที่ จ.เชียงใหม่ และผ่านจุดตรวจกรองฯ ทั้งนี้ ได้แนะนำให้จัดระเบียบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามแนวทางและมาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของ จ.เชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ จ.เชียงใหม่