วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

พล.ร. 7 จัดฝึกอบรมทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

Social Share

กองพลทหารราบที่ 7 จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน

พลตรี ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 มอบหมายให้ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จัดการฝึกอบรมภายในหน่วยหรือ Unit School ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมการใช้ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อเพิ่มพูนทักษะการฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support – BLS ) ให้กับกำลังพลในสังกัด เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในภาวะวิกฤต ซึ่งในปัจจุบันจะพบสถานการณ์การเจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉิน การเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดตลอดเวลา ทั้งที่บ้าน สถานที่ทำงาน ที่สาธารณะต่าง ๆ เหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา

ทั้งนี้ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ AED (Automatic External Defibrillator) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถ “อ่าน” และ “วิเคราะห์” คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งให้รักษาได้ เครื่อง AED จะใช้ในกรณีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว และหมดสติ, กรณีผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอก สงสัยว่าโรคหัวใจกำเริบที่ไม่รู้สึกตัว หมดสติ และกรณีผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุจากการถูกไฟฟ้าช็อกที่ไม่รู้สึกตัว และหมดสติ