วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

ธนาคารแห่งประเทศไทย เดินหน้าสู่ยุคการเงินดิจิทัล จัดความรู้ National e-Payment ให้ชาวเชียงใหม่

Social Share

ธนาคารแห่งประเทศไทย เดินหน้าสู่ยุคการเงินดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสัมมนาให้ความรู้ชาวเชียงใหม่เรื่องโครงการ National e-Payment

ธนาคารแห่งประเทศไทยเดินสายให้ความรู้แก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ธนาคาร ส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ National e-Payment ในงานสัมมนา “ใช้ชีวิตทันสมัย รับจ่ายเงินสะดวก ด้วย National e-Payment” ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริงให้กับประชาชนให้สามารถใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนช่วยกระจายความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้เป็นวงกว้าง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของระบบการเงินและช่วยสนับสนุนให้ประเทศเข้าสู่ยุคการเงินดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ
เอกภพ พันธุรัตน์ โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ (eakkapop.panthurat@ogilvy.com) โทร.02-205 6614, 089-6766234

เรื่องมาใหม่