เชียงใหม่จัดพิธีอัญเชิญยกยอดฉัตรทองคำขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมหาเจดีย์ วัดพระสิงห์ในวันมาฆบูชา

Social Share

เชียงใหม่จัดพิธีอัญเชิญยกยอดฉัตรทองคำขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมหาเจดีย์ วัดพระสิงห์ในวันมาฆบูชา

ช่วงเช้าวันที่ (1 มี.ค. 61) ที่วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียใหม่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานในพิธีอัญเชิญยกยอดฉัตรทองคำขึ้นประดิษยฐานบนยอดพระมหาเจดีย์ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีด้วย

พระมหาเจดีย์หรือพระธาตุหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาผายู กษัตริย์เชียงใหม่ แห่งราชวงศ์มังรายณ์ลำดับที่ 5 เมื่อปีพุทธศักราช 1888 นับถึงปัจจุบันมีอายุได้ 672 ปี มีความสูง 50 เมตร และได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นบางช่วงตามยุคสมัย

สำหรับการบูรณะครั้งนี้เป็นการปิดทองจังโก ที่ได้เริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช 2557 ซึ่งเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ส่งผลกระทบให้ยอดพระมหาเจดีย์หักงอ โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากส่วนราชการและการบริจาคพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศรวม 30,222,097 บาท ขณะนี้ การดำเนินการปิดทองจังโกและทำฉัตรทองคำได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการสักการะเชิดชูบูชาพระมหาเจดีย์เก่าแก่ให้สวยงามโดดเด่นเหมือนพระธาตุเจดีย์องค์เก่าแก่องค์อื่นในล้านนา คณะสงฆ์และคณะกรรมการเห็นควรให้จัดพิธีอัญเชิญยกฉัตรทองคำขึ้นประดิษฐานวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาและให้จัดพิธีสมโภชภายหลัง

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเทศน์การกุศล “77 จังหวัด รวมใจ … เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นการหารายได้สำหรับใช้เป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกจังหวัดต่อไป