วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

อุโมงค์ทางลอดแม่โจ้ (เทพปัญญา) และสะพานข้ามน้ำปิง เปลี่ยนชื่อเป็น “ขัวสลีเวียงพิงค์” แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือน พ.ค.นี้

Social Share

อุโมงค์ทางลอดแม่โจ้ (เทพปัญญา) และสะพานข้ามน้ำปิง เปลี่ยนชื่อเป็น “ขัวสลีเวียงพิงค์” แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือน พ.ค.นี้

นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล หัวหน้าช่างผู้ควบคุมโครงการทางลอดหมายเลข 11 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1001 เปิดเผยถึง ความก้าวหน้าการก่อสร้างทางลอดแม่โจ้(เทพปัญญา) โดยเริ่มสัญญาเมื่อ 9 มีนาคม 2558 วงเงินก่อสร้าง 1,172.771 บาท ระยะทาง 3.04 กิโลเมตร ขนาด 10 ช่องทางจราจร ขณะนี้ผลงานการก่อสร้างผลงานรวม 84.679% และแผนงานรวม 82.924% ซึ่งเดิมระยะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 2 มีนาคม 2561 แต่ได้มีการขยายเวลาให้กับผู้รับเหมาออกไปครั้งแรก เนื่องจากรอให้การประปาส่วนภูมิภาคย้ายท่อประปาขนาดใหญ่โดยขยายถึงวันที่ 17 เมษายน 2561

ต่อมาทางกลุ่มรักษ์บ้าน รักษ์เมืองและทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือมาถึงโครงการฯ ขอให้มีการตั้งชื่อทางลอดและสะพานใหม่ โดยให้ตั้งชื่อสะพานข้ามแม่น้ำปิงว่า “ขัวสรีเวียงพิงค์” (ขัว-สะ-หรี-เวียง-พิงค์) ซึ่งขัว ภาษาล้านนาหมายถึง สะพาน , สรี หมายถึง ความสง่างาม ความดี ความเจริญ ความสำเร็จ และ เวียงพิงค์ หมายถึง เมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งขอให้มีการตกแต่งสะพานด้วยศิลปกรรมล้านนา

ทั้งนี้ ได้มีการแก้ไขแบบเดิมและปรับเพิ่มงบประมาณจากเดิมล้านกว่าบาทไปอีกเท่าตัว โดยสะพานที่ออกแบบใหม่ใช้งบประมาณรวม 3 ล้านกว่าบาท นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบและตกแต่งสถาปัตยกรรมล้านนาบริเวณทางลอด ซึ่งชาวบ้านตำบลฟ้าฮ่ามและตัวแทนชุมชนได้ร้องขอให้มีการเปลี่ยนชื่อทางลอดจากทาง “ทางลอดแม่โจ้”โดยเปลี่ยนมาเป็น “ทางแยกฟ้าฮ่าม”แทน จึงได้มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปีนี้

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะพยายามเปิดให้ใช้งานอุโมงค์ทางลอดฟ้าฮ่ามทั้งสองด้าน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในบริเวณนั้น และการก่อสร้างภายในอุโมงค์ทางลอด ซึ่งอยู่ระหว่างการตกแต่งกำลังดำเนินการอยู่ โดยคาดว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะเสร็จทันตามสัญญา