กลุ่มสภาเด็กและเยาชนเชียงใหม่ เผยวันวาเลนไทน์ปีนี้จะมีคู่รักมีเพศสัมพันธ์กันมาก ถึง 44 เปอร์เซ็นต์ และมี 17 เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ใช้ถุงยาง

Social Share

กลุ่มสภาเด็กและเยาชนเชียงใหม่ เผยวันวาเลนไทน์ปีนี้จะมีคู่รักมีเพศสัมพันธ์กันมาก ถึง 44 เปอร์เซ็นต์ และมี 17 เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ใช้ถุงยาง

ช่วงเช้าวันนี้ (13 ก.พ. 61) นายปฏิภาร นาหลวง ประธานสภาเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย น.ส.ดารารัตน์ รวมสุข รองประธานสภาเด็กและเยาวชน ได้ร่วมกันแถลงข่าวโครงการเยาวชนต่อการพิทักษ์สิทธิ์ภายใต้ พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ พร้อมเผยผลสำรวจประชาชนเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ 61 ที่มีแนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นในหมู่วัยรุ่น ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายปฏิภาร นาหลง ประธานสภาเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.60 พบว่า อัตราการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ เอชไอวี จำนวน 92,448 ราย มีการติดเชื้อ จำนวน 2,683 ราย สัดส่วนเป็นเพศชาย คิดเป็น 2.36 ต่อ 1 กลุ่มอายุที่พบว่าติดเชื้อ อยู่ในช่วงอายุ 25 – 49 ปี รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 20 – 24 ปี ปัจจัยเสี่ยงเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน สูงถึงร้อยละ 89.34 ปัญหาที่พบคือยังคงมีผู้ที่มีผลติดเชื้อส่วนหนึ่ง ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบบริการ

โดยข้อมูลจากสำนักงานโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ.2553 – 59 พบว่ามีอัตราการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส หนองใน มีแนวโน้มสูงขึ้น เพิ่มขึ้นจาก 20.43 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน เป็น 25.74 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน พบมากที่สุดในช่วงอายุ 15 – 24 ปี รองลงมาเป็นช่วงอายุ 25 – 34 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยเรียน วัยเจริญพันธุ์

อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15 – 19 ปี เท่ากับ 441 คน คิดเป็นร้อยละ 10.92 (เป้าหมายประเทศไม่เกิน 42 ต่อพันประชากร) และอัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ยังคงมีตัวเลขสูงคิดเป็นร้อยละ 18.99 (เป้าหมายประเทศไม่เกินร้อยละ 10) โดยข้อมูลจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย พบว่า การคลอดก่อนกำหนดพบในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมากกว่าวัยผู้ใหญ่ ส่งผลทำให้ทารกทุพพลภาพ เสียชีวิตจากการคลอดก่อนกำหนด พบอุบัติการณ์ทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมากกว่าในผู้ใหญ่ โดยพบมากขึ้นถ้าอายุน้อยลง ซึ่งสัมพันธ์กับภาวะคลอดก่อนกำหนด

ส่วนการแท้งและภาวะแทรกซ้อน ข้อมูลการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 30 ของผู้ทำแท้ง อายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 36.1 มีสถานภาพนักเรียนและนักศึกษา มีการทำแท้งเนื่องจากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว สูงถึงร้อยละ 69.2 เช่น ปัญหาทางการเงิน เรียนไม่จบ การตั้งครรภ์เป็นอุปสรรคต่ออาชีพ ยังไม่พร้อมที่จะแต่งงาน เป็นต้น สำหรับเรื่องที่ว่า ปัญหาโรคเอดส์ทำให้คนกลัวน้อยลงเนื่องจากมียาช่วยรักษาและประคับประคอง ทำให้กลุ่มวัยรุ่นนั้นไม่กลัวเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความกลัวน้อยลง แต่ก็ยังไม่ได้หมดความกลัวไปทั้งหมด

ด้าน น.ส.ดารารัตน์ รวมสุข รองประธานเด็กและเยาวชน กล่าวเสริมว่า ทางสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ UNFPA ได้สนับสนุนให้วัยรุ่นได้ทำกิจกรมร่วมกัน ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนบทบาทเยาวชน

เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการทำโพลสำรวจด้านอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นจังหวัดเชียงใหม่ กับวัยรุ่นอายุระหว่าง 12-24 ปี ซึ่งมีความหลากหลาย ทั้งนักเรียนมัธยม เยาวชนชาติพันธุ์ นักศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน 170 คน พบว่า วัยรุ่น 44 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่าวันวาเลนไทน์ เป็นวันที่วัยรุ่นมีโอกาสแสดงความรักต่อกัน และมีแนวโน้มทำให้วยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันได้สูง และวัยรุ่น 74 เปอร์เซ็นต์ มีทัศนคติไม่ชอบใส่ถุงยางขณะมีเพศสัมพันธ์

แต่เมื่อถามเชิงพฤติกรม พบว่า 83 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ตอบคำถาม ตอบว่าเวลามีเพศสัมพันธ์จะใส่ถุงยาง แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าวัยรุ่นไม่ชอบใส่ถุงยางอนามัย แต่ก็มีความรู้และมีการป้องกัน ส่วนวัยรุ่น 17 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ป้องกัน ทำให้วัยรุ่นกลุ่มนี้มีความเสี่ยงทางเพศ นอกจากนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียว การหลั่งนอก มีโอกาสทำให้ท้องได้ มีความเข้าใจว่ามีเพศสัมพันธ์กับแฟนคนเดียวก็ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้

ดังนั้น จึงอยากให้วัยรุ่นทุกคนรู้สิทธิของตนเองว่า วัยรุ่นมีสิทธิที่จะเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างรอบด้านจากโรงเรียน มีสิทธิได้รับบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ด้วยความเป็นมิตร โดยไม่ถูกอคติ ตีตรา เข้าใจวิถีชีวิตทางเพศวัยรุ่น เข้าถึงอุปกรณ์ป้องกัน ทั้งถุงยางอนามัย และการคุมกำเนิด มีทางเลือกในการตั้งครรภ์และยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย มีการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนจากหน่วยงานท้องถิ่นสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศให้กับวัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และวันวาเลนไทน์ ของวัยรุ่นในทุกๆ ปี จะเป็นวันที่ทำให้วัยรุ่นได้แสดงความรักต่อกันอย่างปลอดภัย ไม่มีผลกระทบอื่นๆ ตามมา