วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

ศิษย์เก่าสถาปัตย์ฯ มทร.ล้านนา จัดโครงการ 5 ทศวรรษ สถาปัตย์อาสา ส่งมอบของขวัญให้น้องในโรงเรียนห่างไกล

Spread the love

สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการ 5 ทศวรรษ สถาปัตย์อาสา “อาสาปันรักจากจิตอาสาสล่าไม้เทคโนตีนดอย” ส่งมอบของขวัญให้น้องในโรงเรียนห่างไกล

วันที่ 28 ธ.ค. 63 ที่โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ 5 ทศวรรษ สถาปัตย์อาสา “อาสาปันรักจากจิตอาสาสล่าไม้เทคโนตีนดอย” มอบชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับการเรียนการสอน 30 ชุด, ตู้ชั้นเก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 3 ชุด ผ้าห่ม 100 ผืน และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ โดยมี อาจารย์พิพัฒน์ ปัญญา อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์และนักศึษา เป็นตัวแทนส่งมอบในครั้งนี้

สำหรับโครงการ 5 ทศวรรษสถาปัตย์อาสา เริ่มต้นในปี 2560 ได้สร้างอาคารเรียนในให้กับโรงเรียนบ้านแม่อุมพายจำนวน 1 หลัง และในปี 2563 ได้มอบชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับการเรียนการสอน และตู้ชั้นเก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบและจัดทำโดยนักศึกษาหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมเองทั้งสิ้น ถือเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนของหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม เป็นการฝึกปฏิบัติและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และให้นักศึกษาได้มีจิตอาสามอบโอกาสแก่ผู้ขาดแคลนและด้อยโอกาสต่อไป