วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2567

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เตรียมนำสวนรุกขชาติ เชียงใหม่มาจัดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

Social Share

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เตรียมนำสวนรุกขชาติมาจัดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ในวันที่ 10 ก.พ.นี้ เพื่อเป็นของขวัญจากนายกรัฐมนตรี โดยหวังเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ และที่พักผ่อนหย่อนใจมอบให้กับประชาชน

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดเผยว่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 ได้จัดทำโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” เพื่อสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นของขวัญจากรัฐบาลมอบให้ประชาชน โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาแนวทางเพิ่มหรือพัฒนาพื้นที่ป่าในเมือง กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม โดยได้จัดทำโครงการนำร่อง 35 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับในพื้นที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้เลือกหน่วยงาน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1.สวนพฤกษศาสตร์ วรรณคดีภาคเหนือ และสวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินีภาคเหนือ 2.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ 3.หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ- ปุย ที่ ทป.4 (แม่เหียะ) และ 4.สวนรุกขชาติห้วยแก้ว ซึ่งแต่ละพื้นที่สามารถประกอบกิจกรรม นันทนาการทางธรรมชาติ หลายรูปแบบ และตอบสนองวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ในขอบข่ายของป่าในเมืองได้อย่างเชื่อมโยงกัน

 

พื้นที่เหล่านี้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้ของนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถประกอบ กิจกรรมการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เข้าถึงโดยง่าย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ออกก าลังกาย และ กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ แก่ประชาชนในเขตเมือง ซึ่งจะเปิดตัวโครงการในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ที่สวนรุกขชาติห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

 

โดยภายในงานจะมีกิจกรรมตัวอย่างต่างๆ เช่น การใช้ประโยชน์ป่าในเมือง ของลูกเสือ-เนตรนารี , กิจกรรมการเรียนรู้ผู้พิการทางสายตา , การเรียนรู้พรรณไม้ แมลงและผีเสื้อ , การเพาะชำกล้าไม้ , ฐานการออกกำลังกาย , การปั่นจักรยานและจักรยานขาไถ , การประกวดภาพวาดฝาผนังและภาพถ่ายป่าในเมือง , การจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ , ตลาดประชารัฐ หรือ กาดหมั้ว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงวงดนตรี ลูกทุ่งของโรงเรียนสันทรายวิทยาคม รองแชมป์รายการชิงช้าสวรรค์ และดารานักแสดง ชั้นนำอีกเป็นจำนวนมาก