วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ห้ามพลาด!!! อำเภอสะเมิงเชียงใหม่ เตรียมจัดงานสตรอว์เบอร์รี พร้อมรถขบวนแห่ตกแต่งด้วยสตรอว์เบอร์รีทั้งคัน 9-11 กุมภาพันธ์นี้

Social Share

อำเภอสะเมิง เชียงใหม่ เตรียมจัดงานเทศกาลสตรอว์เบอร์รี และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ก.พ.นี้ เพื่อเผยแพร่ผลผลิตสตรอว์เบอร์รี่คุณภาพดีของอำเภอสะเมิงที่เป็นแหล่งปลูกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ พร้อมกิจกรรมภายในงานอีกมากมาย

นายอำเภอสะเมิงเชียงใหม่ จับมือเกษตรจังหวัด นำกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรกรในพื้นที่จัดงานสตรอว์เบอร์รีสะเมิง ครั้งที่ 17 พร้อมจัดโชว์รถขบวนแห่ที่ประดับด้วยสตอรว์เบอร์รีทั้งคันรถ และไฮไลท์ประกวดธิดาสตรอว์เบอร์รีและธิดาชนเผ่า จำหน่ายสินค้าจากมือเกษตรกรโดยตรง ย่อมเยาว์ ราคาถูก และปลอดภัย เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่

ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง และนายวิทยา นาระต๊ะ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

 

โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจำหน่ายสตรอว์เบอร์รี่ ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า Otop , การประกวดสตรอว์เบอร์รี , การประกวดธิดาชนเผ่า , นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน , กาดมั่วครัวฮอม ตลาดสีเขียว และตลาดประชารัฐ , การแสดงมหรสพ เช่น มวย รำวง สวนสนุก และแสดงกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. จะเริ่มเคลื่อนขบวนรถบุปผชาติสตรอว์เบอร์รี่ผ่านเวทีกลาง ณ หน้าโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม และในเวลา 08.49 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมชมขบวนรถบุปผชาติสตรอว์เบอร์รี่ และการเดินแบบชุดสบายสไตล์สตรอว์เบอร์รี

ด้าน นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในเชียงใหม่ ปี 2560/61 มีพื้นที่ปลูกจำนวน 6,178 ไร่ ในเขตอำเภอ 10 อำเภอ ได้แก่ สะเมิง แม่วาง ฝาง แม่แจ่ม แม่ริม จอมทอง แม่ออน หางดง กัลยาณิวัฒนา และอำเภอเมือง มีผลผลิตเฉลี่ย 2,100 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งขณะนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วประมาณ 2,064 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 4,334 ตัน ในเขตของพื้นที่อำเภอสะเมิง โดยมีการผลิตสตรอว์เบอร์รี จำนวน 4,333 ไร่ จากเกษตรกรทั้งหมด 457 ราย

ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการ โครงการพัฒนาคุณภาพมารฐานสินค้าเกษตร (GAP) และแปลงใหญ่สตรอว์เบอร์รี ซึ่งมีสมาชิก 160 ราย พื้นที่ 1,021 ไร่ โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตสตรอว์เบอร์รีคุณภาพ

สำหรับ การนำผลผลิตสตรอว์เบอร์รี่มาจัดจำหน่ายแก่ผู้ที่มาเที่ยวชมงาน จะเน้นไปที่สตรอว์เบอร์รีปลอดภัย เพาะปลูกแบบปลอดสารพิษ และได้รับการตรวจสอบหาสารพิษตกค้างก่อนนำออกจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในความปลอดภัย ซึ่งงานในแต่ละปีสามารถสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้สนุกสนานและได้ชิมสตรอเบอรี่สดๆ ที่ส่งตรงจากเกษตรกรอีกด้วย

ขณะที่ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 17 แล้ว ถือเป็น 17 ปี ที่มีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เป็นต้น ปีนี้จะมีการจัดขึ้นในห้วงระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนำสตรอว์เบอร์รี่ พร้อมของดีของอำเภอสะเมิงมาจัดงาน โดยทางอำเภอได้เน้นเรื่องคุณภาพเป็นอย่างมาก สตอรว์เบอร์รี่ต้องปลอดภัย ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าไปสนับสนุนเกษตรกร และให้ความรู้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและวิชาการทางการเกษตร ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากที่สุด เพื่อนำไปสู่สตรอว์เบอร์รี่ 4.0 ภายใต้แนวคิด “38 ปี ใต้ร่มพระบารมี สตรอว์เบอรี่สะเมิง 4.0”

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าสตรอว์เบอร์รี่ สินค้าแปรรูปที่มาจากสตอรว์เบอร์รี่ รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ สินค้าของดีของอำเภอสะเมิง ตามสโลแกน “ราคาเป็นมิตร คุณภาพปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และยังมีการจัดขบวนรถแห่ที่ประดับตกแต่งด้วยสตรอว์เบอร์รี่ทั้งคันกว่า 7 คัน มีทั้งกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ในการปลูกสตอรว์เบอร์รี่ในพื้นที่ และภาคเอกชน มาร่วมงาน

มีการจัดประกวดสตรอว์เบอร์รี่ ประกวดผลผลิตทางการเกษตร และประกวดการจัดสวน การแสดงศิลปะวัฒนธรรม การประกวดชุดสบายสไตล์สตอรว์เบอร์รี่ ประกวดร้องเพลง สำหรับไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้อีกอย่างคือ การประกวดธิดาชนเผ่า และประกวดธิดาสตอรว์เบอร์รี่

การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการเผยแพร่ข่าวสารให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่า ในพื้นที่อำเภอสะเมิง มีของดีอะไรบ้าง มีวัฒนธรรมประเพณีอะไรบ้าง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้และเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้ มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับตลาดและการท่องเที่ยวในอนาคต

เรื่องมาใหม่