รอบรั้วทั่วไทย

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือบทบาทสำคัญด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา อุตสาหกรรม การดูแลรักษาการแพทย์ และความมั่นคงของจังหวัด

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือบทบาทสำคัญในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา อุตสาหกรรม การดูแลรักษาการแพทย์ และความมั่นคงของจังหวัด

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือบทบาทสำคัญด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา อุตสาหกรรม การดูแลรักษาการแพทย์ และความมั่นคงของจังหวัด
IMG_5750

นอกจากนี้โครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขาเพื่อเป็นรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 ซึ่งปัจจุบันมีโครงการหลวงที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ได้แก่ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง โครงการหลวงห้วยลึก และสถานีเกษตรหลวงปางดะ เป็นต้น อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่หวังว่าจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับประเทศออสเตรเลียในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนศึกษากับทางประเทศออสเตรเลีย รวมถึงอาจารย์ที่มาแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

Image Sources: foodiesfeed, WOCinTechChat, GraphBerry