วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

มาทดสอบกันดีกว่า ร้านกาแฟไหน อินเตอร์เน็ตเป็นอย่างไร ตอนตะลุยทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตร้านกาแฟในเชียงใหม่ ภาคที่ 1 ร้านแบล็คแคนยอน สาขาเมญ่า เชียงใหม่

10 ธ.ค. 2017
4778
Social Share

มาทดสอบกันดีกว่า ร้านกาแฟไหน อินเตอร์เน็ตเป็นอย่างไร ตอนตะลุยทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตร้านกาแฟ ภาคที่ 1 ร้านแบล็คแคนยอน สาขาเมญ่า เชียงใหม่

จากการทดสอบระบบอินเทอร์เน็ต พบว่าใช้ระบบผู้ให้บริการของ CAT Telecom Public Co., Ltd.
เบื้องต้นผู้เขียนขอทดสอบผ่านระบบปฏิบัติการเดียวกันก่อน โดยเริ่มที่ทดสอบผ่าน Win10 (64 bits) ด้วยโปรแกรม Firefox 57.0

ครั้งแรก ทดสอบผ่านเว็บ www.seedtest.adslthiland.com พบว่าอัตราการดาวน์โหลดนั้นสูงสุด 2.355 Mb/s อัตราค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.681 Mb/s สำหรับค่าการอัพโหลด หรือการส่งไฟล์ ค่าสูงสุด 1.072 Mb/s ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.031 Mb/s สำหรับค่า Latency หรือตัววัดความเร็วจากการใช้เวลารับส่งข้อมูล ซึ่งเป็นค่าการตอบสนองในการรับ – ส่ง สัญญาณ โดยตรง ความเร็วนี้จะต่ำกว่าหรือเท่ากับความเร็วของแสง โดยคำนวณจากระยะเวลาที่เริ่มส่งไป แล้วเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับมาหาผู้ใช้งานจริง หรือเรียกกันอีกอย่างแบบคุ้นหูคือค่า “Ping” ค่านี้จะได้มาจากการเทสสัญญาณ จะพบว่าค่าน้อยที่สุดอยู่ที่ 27.39 ms ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 67.89 ms ส่วนค่า Jitter คือค่า delay ที่ไม่คงที่ 107 ms

หากลูกค้ามีเพียงบางส่วนแล้วจะพบว่า อัตราค่าดาวน์โหลดสูงถึง 4.155 Mb/s ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.541 Mb/s ค่าอัพโหลด อยู่ที่ 2.672 Mb/s ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.050 Mb/s ค่า Ping อยู่ที่ 21.54 ms ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 37.33 ms

ครั้งที่สอง ทดสอบผ่าน https://speedtest.thaiware.com/ จากการทดสอบเนื่องจากระบบ Firewall ป้องกันไว้ เลยต้องทำการปิดเพื่อทดสอบก่อน จากการทดสอบเมื่อมีคนมาใช้บริการจำนวนมากจนเต็มร้าน จะวัดค่าดาวน์โหลด ได้ที่ 0.68 Mb/s ค่าอัพโหลด ได้ที่ 0.67 Mb/s สำหรับค่า Latency หรือค่า ping วัดได้ 24 ms ค่าจิตเตอร์ วัดได้ 117 ms หากลูกค้าเหลือเพียงบางส่วนหรือประมาณครึ่งหนึ่งของร้าน จะพบว่าค่าดาวน์โหลดอยู่ที่ 3.7 Mb/s ค่าอัพโหลดอยู่ที่ 2.5 Mb/s ค่า Ping อยู่ที่ 35 ms ค่าจิตเตอร์ 28 ms

ครั้งที่ 3 ทดสอบผ่านเว็บ http://speedtest.3bb.co.th/ ของ 3BB จะพบว่าค่าดาวน์โหลดสูงสุดวัดได้ 2.0 Mb/s ค่าอัตราการอัพโหลด สูงสุด 1.9 Mb/s ค่า Latency หรือ Ping วัดได้ 29 ms ซึ่งในช่วงการวัดนี้จะต่างกับช่วงแรก เนื่องจากลูกค้าออกจากร้านไปบางส่วนแล้ว

 

ในวันที่ทดสอบมีลูกค้าเข้ามานั่งเต็มร้าน ซึ่งได้รับความนิยมมากสำหรับสาขานี้ พนักงานก็ดูแลเป็นอย่างดี หน้าตาดีกันด้วย ไหนๆ ก็แอบมาเทสสปีดเน็ตกันแล้ว ก็มองพนักงานหล่อๆ สวยๆ ไปด้วยเลยแล้วกัน

มาต่อกันด้วยการทดสอบผ่านโปรแกรม Google Chrome เวอร์ชั่น 62.0 บนระบบปฏิบัติการ Win10 (64 bits)
ทดสอบครั้งแรกผ่านเว็บ www.seedtest.adslthiland.com (ในการทดสอบลูกค้าเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของร้าน อัตราการดาวน์โหลดอยู่ที่ 1.803 Mb/s ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.928 Mb/s ค่าอัพโหลดสูงสุด 1.229 Mb/s ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.168 Mb/s ค่า Latency หรือค่า Ping น้อยที่สุดวัดได้ 18.06 ms ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30.14 ms ค่าจิตเตอร์ (Jitter) วัดได้ 57.32 ms

ครั้งที่สองเทสผ่านเว็บ https://speedtest.thaiware.com/ ซึ่งมีลูกค้าในร้านเพียงครึ่งเดียว พบว่าอัตราค่าดาวน์โหลดสูงสุดวัดได้ 3.3 Mb/s ค่าอัพโหลดสูงสุดวัดได้ 3.3 Mb/s ค่า Ping วัดได้ 16 ms และค่าจิตเตอร์ (Jitter) วัดได้ 15 ms

ครั้งที่สามทดสอบผ่านเว็บ http://speedtest.3bb.co.th/http://speedtest.3bb.co.th/ ของ 3BB พบว่า ค่าสูงสุดของการดาวน์โหลดอยู่ที่ 3.7 Mb/s ค่าอัพโหลดสูงสุด 1.7 Mb/s ค่า Ping วัดได้ 19 ms

การทดสอบทั้งหมดนี้ ไม่ว่าเป็นช่วงที่ลูกค้าเต็มร้าน หรือมีเพียงบางส่วนของร้าน ระบบอินเทอร์เน็ตถือว่าใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ แม้จะมีห้วงเวลาที่โหลดช้าไปบ้าง เพราะคงเป็นห้วงที่ลูกค้าอาจจะดาวน์โหลดหรืออัพโหลดพร้อมกับผู้เขียน แต่การดูยูทูป ซึ่งผู้เขียนได้ทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์และผ่านสมาร์ทโฟน ก็ดูได้ลื่นไหลไม่มีสะดุด การอัพโหลดไฟล์งานก็ไม่มีปัญหา แต่หากเป็น VDO ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไฟล์จะมีขนาดใหญ่ ก็ต้องขึ้นกับห้วงเวลาที่มีคนใช้บริการและองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย ดังนั้น การจะใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการควรคำนึงถึงเรื่องนี้ และไม่ควรโทษเรื่องความเร็วเน็ตในร้าน เพราะร้านให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรี!!! อยู่แล้ว

การทดสอบนี้ เพียงแค่ต้องการให้รู้ว่า ความเร็วของร้านกาแฟชื่อดังมีความเร็วเป็นอย่างไร ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสีย เพียงแค่ต้องการให้ลูกค้าทราบว่า ความเร็วในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนั้น จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่อยู่ในร้านว่ามากน้อยแค่ไหน ซึ่งร้านเป็นการเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรี เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการในโลกปัจจุบันที่อยากนั่งร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือสถานที่ต่างๆ ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตฟรีให้ แต่หากผู้มาใช้งานจำนวนมาก จะมีความเร็วของเน็ตประมาณเท่าไหร่ หรือหากมีผู้คนในร้านจำนวนน้อยลง จะมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่

ทั้งนี้การทดสอบไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดเรื่องของความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งจำนวนคนในร้าน การอัพโหลด การดาวน์โหลด ที่อยู่ในห้วงเวลาเดียวกันจากคนในร้าน และลูกค้าที่ใช้งานว่าใช้เน็ตของร้านหรือของตนเอง เชื่อว่า โลกปัจจุบันยังก้าวไปอีกมากและอินเทอร์เน็ตสำคัญกับชีวิตโลกดิจิทัลทุกวันนี้

ขอบคุณร้านแบล็คแคนยอนที่มีอินเตอร์บริการฟรี ดีๆ แบบนี้

ครั้งหน้ามาติดตามกันต่อว่า จะแอบไปทดสอบที่ร้านไหนบ้าง ติดตามมาดูกันต่อไป

เรื่องมาใหม่