วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

ขบวนนักปั่นจิตอาสา “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ” ถึงเชียงใหม่แล้ว มุ่งมั่นสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนให้คนพิการใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไป

Social Share

ขบวนนักปั่นจิตอาสา “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ” เดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว โดยวันพรุ่งนี้จะปั่นเข้าเส้นชัยที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว ซึ่งยอดเงินบริจาครวมขณะนี้กว่า 26 ล้านบาทแล้ว

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ โรงเรียนวัดเวฬุวัณ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ขบวนนักปั่นในโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No one left behind” ก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปจนถึงปลายทางที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ อำเภอสันทราย โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ซึ่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ผ่าน 8 จังหวัด เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ 9 รวมระยะทางการปั่นในวันนี้ 88 กิโลเมตร และคิดเป็นระยะทางรวม 779 กิโลเมตร

โดยปลายทางของวันพรุ่งนี้ จะปั่นต่อไปเข้าสู่เส้นชัยที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน โดยยอดเงินบริจาคจนถึงเย็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เป็นจำนวน 24,985,243.51 บาท รวมกับยอดเงินผ้าป่าของจังหวัดลำปางอีก 1 ล้าน 1 แสนบาท ทำให้ขณะนี้มียอดเงินบริจาครวมกว่า 26 ล้านบาทแล้ว

สำหรับ โครงการปั่นไปไม่ทิ้งกันฯ นั้น ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ผู้พิการตาบอด 20 ชีวิต ร่วมกับนักปั่นจิตอาสาปั่นนำอีก 20 ชีวิต ปั่นจักรยานสามัคคี “คนตาดีช่วยคนตาบอด” 9 วัน 9 จังหวัด เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 867 กิโลเมตร เพื่อระดมทุน สนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ที่อำเภอเชียงดาว เพื่อให้เป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการอย่างยั่งยืน ถือเป็นการสานต่องานที่ “พ่อ” ทำด้วยการเปลี่ยน “ภาระ” ให้กลายเป็นอีกหนึ่ง “พลัง” ในการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคม

ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้พิการในประเทศไทยที่จดทะเบียนแล้วคิดเป็นร้อยละ 2.72 ของประชากรทั้งประเทศหรือราว 1,802,375 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้พิการเกือบ 6 แสนคนเป็นผู้ที่ไม่มีงานทำและขาดผู้ดูแล รวมถึงขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายว่าเราจะสามารถช่วยคนกลุ่มนี้ให้มีอาชีพและรายได้ได้อย่างไร

ด้วยเหตุนี้มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จึงได้มุ่งเน้นไปที่การ empowerment ผู้พิการ ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างให้เขามีรายได้ สร้างให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือให้คนพิการก้าวพ้นความยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ที่เพียงพอและยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” ซึ่งเปิดให้บริการที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โดยในวันพรุ่งนี้ (5 ก.พ. 61) ขบวนนักปั่นจักรยานของคนพิการทางสายตากับนักปั่นจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่นั้น จะมีการจัดรูปขบวนเพื่อปล่อยตัวขบวนนักปั่น จำนวนทั้งสิ้น 140 คน เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเน้นย้ำหน่วยงานด้านการจราจรและการพยาบาล ดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนและอำนวยความสะดวกให้กับทีมนักปั่นจักรยานตลอดเส้นทางอีกด้วย

ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของ โครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ได้ทาง Facebook : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (Facebook.com / Universalfoundation) หรือ www.wiriya.org และร่วมส่งแรงใจสนับสนุนนักปั่นผู้พิการทางสายตาด้วยการติดแฮชแท็คที่กำหนด #ปั่นไปไม่ทิ้งกัน #NoOneLeftBehind

Cr. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่