วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ ห้วงเทศกาลปีใหม่

Social Share

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงและโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ ห้วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นช่วงที่เป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ รัฐบาลได้มีการประกาศเป็นวันหยุดยาวประกอบกับเป็นเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก มาท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อของตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และมีการเดินทางของประชาชนเพื่อกลับภูมิลำเนาโดยใช้รถส่วนตัวหรือรถโดยสารสาธารณะอย่างหนาแน่น ซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่จะต้องคอยเฝ้าระมัดระวังความปลอดภัยการเดินทางบนท้องถนนของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ

เนื่องจากทุกปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ทุกหน่วยจะต้องร่วมกันช่วยลดอุบัติเหตุ ตำรวจภูธรภาค ๕ โดย พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.๕ , พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ และกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนจึงได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเฝ้าระวังอุบัติเหตุสำหรับการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาดังกล่าวดังนี้

๑.สำหรับการขนส่งสาธารณะ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามสถานีขนส่งสาธารณะ เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ (อาเขต) และสถานีขนส่งผู้โดยสารช้างเผือก มีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะ และมีการตั้งจุด/ตรวจวัดความเร็วรถโดยสารสาธารณะ/รถทั่วไป เป็นระยะ

๒.สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมความพร้อมในการเดินทาง วางแผนการเดินทางศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่หมาย เส้นทางจุดพักรถ เส้นทางเลี่ยงเมือง เส้นทางรองจุดก่อสร้างทาง จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ หลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านตามแยกสำคัญที่มีการจราจรคับคั่งเพื่อลดระยะเวลาเดินทาง ตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะ จัดเตรียมเอกสารประจำรถให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาอย่างใด ไม่ขับรถขณะร่างกายไม่พร้อม ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาวินัยจราจร มีสติไม่ประมาท มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อน ร่วมทาง

๓.ในช่วงดังกล่าวตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จะได้มีการประกาศคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ใช้เส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดพระธาตุดอยคำ ดอยอินทนนท์ และดอยอ่างขาง

๔.สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญยอดฮิตในช่วงดังกล่าว เช่น กิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์ ดอยม่อนแจ่ม ดอยอ่างขาง แม่กำปอง วัดพระธาตุดอยคำ ตลาดวโรรส ย่านถนนนิมมานเหมินทร์ ถนนคนเดินวัวลาย ตลาดไนท์บาร์ซา และบริเวณที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ศึกษาข้อมูลการเดินทาง สภาพเส้นทาง สภาพการจราจร ลานจอด ของที่หมายเพื่อให้สะดวกปลอดภัยในการเดินทางเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปยังสถานที่ดังกล่าวจำนวนมาก

๕.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ จะมีการนำมาตรการ ๑๐ รสขม ๑.ไม่ขับรถเร็ว ๒.ไม่ขับรถย้อนศร ๓.ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ๔.คาดเข็มขัดนิรภัย ๕.พกใบขับขี่ ๖.ไม่แซงในที่คับขัน ๗.เมาไม่ขับ ๘.สวมหมวกนิรภัย ๙.มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย ๑๐.ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ มาปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และความสะดวกปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

 

ในการจัดการจราจรและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ นี้ได้ระดมและจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เจ้าหน้าที่อาสาจราจรออกปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๐๐ นาย มาร่วมช่วยกันลดสถิติอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน ทำให้ช่วงเทศกาลสำคัญดังกล่าวมีแต่ความสุข ความสนุกสนาน ตั้งสติก่อนสตาร์ท เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ขับไม่ไว งดใช้โทรศัพท์ ด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจภูธรภาค ๕ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามข่าวสารสภาพการจราจรจาก เพจเฟสบุ๊ค “กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่” 

และแอปพลิเคชั่นไลน์ @Trafficcm หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์วิทยุจราจร กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โทร ๐๕๓-๒๗๑๔๗๐ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่รับฝากบ้านจากประชาชนในห้วงเทศกาลสำคัญ “วันหยุดขึ้นปีใหม่ 2561” ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้โดย มาฝากด้วยตนเองที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 191