วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563

มทร.ล้านนา คว้าแชมป์แข่งขันหุ่นยนต์ (WRO 2019) เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งต่อ ฮังการี

10 ก.ย. 2019
452

10 ก.ย. 62 : ดร.อนันต์ วงษ์จันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ประสบความสำเร็จและได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World Robot Olympiad 2019 (WRO2019) เมืองเยอร์ ประเทศฮังการีกลางเดือนพฤศจิกายน หลังจากประสบความสำเร็จจากการส่งนักศึกษา 3 คน คือ นายเสกข์ ขอดแก้ว, นายทศวรรษ ไชยชะนะ และนายณัฐวัสส์ ทองพินิจกุล นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดยมีตน พร้อมด้วย อาจารย์จักรินทร์ ถิ่นนคร อาจารย์ผู้ควบคุมทีม สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไปจากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2019 (WRO2019) ประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ SMART Cities รับเงินรางวัล 70,000 บาท โล่เกียรติบัตรจากนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อนที่ 8 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำหรับการแข่งขัน โอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาชิก World Robot Olympiad WRO ผู้จัดดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ มีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีในการเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนให้คิด วิเคราะห์ ประดิษฐ์ เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษาทักษะความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 และพัฒนาหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คัดเลือกตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆ ร่วมแข่งขันระดับประเทศ

แบ่งการแข่งขันเป็น 5 ระดับ 3 ประเภท (5 ระดับ : อายุไม่เกิน 12 ปี, อายุไม่เกิน 15 ปี, อายุไม่เกิน 19 ปี, ระดับมหาวิทยาลัย) (ประเภท: ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล, ประเภทความคิดสร้างสรรค์, ประเภททั่วไป) รวมผู้ร่วมแข่งขันกว่า 3,600 คน 900 ทีม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ก็ประสบความสำเร็จ และพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขัน World Robot Olympiad 2019 (WRO2019) เมืองเยอร์ ประเทศฮังการีกลางเดือนพฤศจิกายน ต่อไป