วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563

ห้วยทรายโมเดล นำกลุ่ม OTOP เตรียมจัดงานกาลาดินเนอร์เพื่อการกุศล พัฒนาสินค้า กระตุ้นเศรษฐกิจ

28 ก.ย. 62 : นายอนันต์ มั่นพุฒ ประธานห้วยทรายโมเดล พร้อมด้วย นายสุกไชย จันนันโท ประธานโอทอป ต.ห้วยทราย และ จ.ส.อ.สายยัณห์ จันนรานนท์ ผู้สนับสนุนโครงการห้วยทรายโมเดล ได้ร่วมกันแถลงข่าว ถึงการจัดตั้งห้วยทรายโมเดล และงานแฟชั่นโชว์กาลาดินเนอร์ เพื่อหางบประมาณสนับสนุนกลุ่มสินค้าโอทอป และผลิตภัณฑ์ออแกนิค ผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรม สินค้าแปรรูปในพื้นที่ ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

นายอนันต์ มั่นพุฒ ประธานห้วยทรายโมเดล กล่าวว่า ห้วยทรายโมเดล ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลห้วยทราย ที่ได้อนุเคราะห์อาคารหลังเก่าให้จัดตั้งศูนย์ห้วยทรายโมเดลขึ้น เพื่อต่อยอดพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ออแกนิค กลุ่มส่งเสริมอาชีพ สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมเป็นพันธมิตรในการให้องค์ความรู้ และเป็นพี่เลี้ยงในการส่งเสริมและการพัฒนาผู้ประกอบการ ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำวัตถุดิบมาแปรรูป และสร้างมาตรฐานให้กับผู้บริโภค ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

ประกอบกับก่อนหน้านี้พบปัญหาว่า สินค้าในพื้นที่ตำบลห้วยทราย ซึ่งมี 8 ตำบล มักจะมีสินค้าที่เรียกว่าสินค้าค้างสต๊อก แม้จะมีผ้าไหมที่ขึ้นชื่อ และผลิตภัณฑ์อื่นอีกมากมาย แต่การต่อยอดของสินค้า และการพัฒนาสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนั้นยังไปไม่ถึง ด้วยสาเหตุที่ว่า การทำผลิตภัณฑ์ เมื่อทำออกมาก็ต้องรอจำหน่าย แต่บางสินค้าไปไม่ถึงกลุ่มผู้ที่ต้องการ และเมื่อผลิตสินค้าออกมา ยกตัวอย่าง ผ้าไหม ผ้าทอ เมื่อทำเป็นผ้าคลุมไหล่ ก็จะไม่มีการปรับไปทำแบบอื่น ทั้งที่อาจจะปรับเปลี่ยนผ้าคลุมไหล่และให้นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้มากขึ้น เป็นต้น

โครงการห้วยทรายโมเดล จึงได้เริ่มต้นขึ้น แต่ด้วยกำลังของกลุ่มห้วยทรายโมเดล ยังเหมือนกับจิตอาสาที่ชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อพัฒนาสินค้าและต้องการทำให้สินค้าตรงกับกลุ่มตลาด แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีงบประมาณในการมาสนับสนุนและต่อยอด จึงมีแนวคิดว่าจะจัดงานแฟชั่นโชว์กาลาดินเนอร์ เพื่อหางบประมาณสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่

โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมเจ้าหญิงอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธาน และภายในงานจะมีการการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เสื้อผ้า เครื่องหนัง สิ่งทอ ผ้าพื้นเมือง พัฒนาเกษตรอินทรีย์ สมุนไพร ด้านสิ่งแวดล้อม และกลุ่มชาติพันธุ์ สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อมาที่โครงการห้วยทรายโมเดล เพื่อเข้าร่วมงานได้ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องพลอยไพลิน โรงแรมรอยัลเพนนินซูลา เชียงใหม่ จากนั้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ก็จะนำผลิตภัณฑ์สินค้าในพื้นที่ ที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาต่อยอดแล้ว นำไปจัดแสดงและเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไป