วันพุธ, 3 มิถุนายน 2563

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมืออุทยานวิทย์ฯ มช. เปิดตัวโครงการ “Food and Agri Chiangmai Tech Startup” (FACTS) เสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือแบบยั่งยืน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมืออุทยานวิทย์ฯ มช. จัดงานเปิดตัวโครงการ “Food and Agri Chiangmai Tech Startup” (FACTS) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ สู่การสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับอุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเปิดตัวโครงการ Food and Agri Chiangmai Tech Startup” (FACTS) กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือสู่การสร้างธุรกิจ แบบยั่งยืน ภายใต้โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)” ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น (Startup) และผู้สนใจในกลุ่มห่วงโซ่อาหารและ การเกษตร (Food supply chain) ในจังหวัดเชียงใหม่ที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจอาหารและการเกษตรด้วยนวัตกรรม ได้จุดประกายฝันต่อยอดความคิดการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้นด้านอาหารและเกษตรอัจฉริยะให้เติบโต อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอด ห่วงโซ่คุณค่า โดยมีนางสาวสุธีรา ตะริโย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวในฐานะผู้จัดงานว่า งานเปิดตัวโครงการฯ ดังกล่าว มีผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 120 คน ภายในงานจัดให้มีการเสวนาให้ความรู้อัพเดทเทรนด์ธุรกิจอาหารที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนไทยในยุค Digital Disruption ภายใต้หัวข้อ “Disruptive lifestyle by food story – Food and lifestyle in Thailand” และ การเสวนาสร้างธุรกิจ (Panel discussion) “Smart Farm Technology เกษตรอัจฉริยะสู่ชุมชน” จากผู้เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิในแวดวงเทคโนโลยี อาหาร และการเกษตร

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความฝัน และ พร้อมสนับสนุนผู้ที่มีแนวคิดอยากเป็นสตาร์ทอัพ โดยสามารถสมัครร่วมโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ด้านการดำเนินธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม รวมทั้งเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายในการขยายตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ผ่านการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ อย่างครอบคลุม โดยผู้ร่วม โครงการจะได้รับสิทธิ์ร่วมบ่มเพาะธุรกิจกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับคำปรึกษาพัฒนาแนวคิดธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว สามารถเข้าใช้พื้นที่สร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจได้

สำหรับผู้สนใจสมัครร่วมโครงการ Food and Agri Chiangmai Tech Startup (FACTS) สามารถ ลงทะเบียนสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2562 โดยติดตามอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร ได้ที่ Facebook Fanpage อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือพิมพ์ CMUSTeP สอบถาม โทร. 091-764-1717