วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เปิดงาน“NSP Innovation Fair 2019” ยกระดับธุรกิจสู่ระดับสากล

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park: NSP) เปิดงาน“NSP Innovation Fair 2019” งานแสดงสินค้าและผลงานนวัตกรรมยิ่งใหญ่แห่งปี ยกระดับธุรกิจให้สามารถแข่งในระดับสากล

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 31 ส.ค. 62 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “NSP Innovation Fair 2019” โดยมี คุณทิพวรรณ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในเชียงใหม่ และภาคเหนือ เข้าร่วมนำสินค้า เทคโนโลยีและนวัตรกรรม เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงานครั้งนี้ด้วย ที่บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพและความพร้อม ในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือสู่การยกระดับธุรกิจภาคเอกชนให้สามารถแข่งในระดับสากลได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อันเป็นผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการแนะนำธุรกิจจากกลุ่ม Startup

ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ กล่าวว่า NSP Innovation Fair จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการเร่งพัฒนาศักยภาพ ยกระดับภาคเอกชนตลอดจนถึงภาคอุตสาหกรรม พร้อมเชิญชวนเที่ยวชม ช้อป ชิม สินค้านวัตกรรมมากมายภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางและสิ่งทอ กว่า 100 รายการ อัพเดทเทรนด์ธุรกิจและเทคโนโลยีจากผลงาน Startup แนะนำบริการใหม่จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือในการรองรับการทำวิจัยและผลิตสินค้าต้นแบบที่มีคุณภาพและมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการและ Startup ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าสูงสอดคล้องกับงบประมาณที่ต้องการลงทุนผ่านโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) และพร้อมเปิดให้บริการในต้นปี 2563

นอกจากนี้ กิจกรรมในงานยังมีการแนะนำบริการนวัตกรรมจากหน่วยงานพันธมิตร, พิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวด NSP Innovation Award 2019, การสาธิตทำอาหารด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม NSP Food Innovation, กิจกรรม HYPEr Dialogue “ทดเวลาบาดเจ็บ” จากเหล่า Startup หน้าใหม่ Hype Club และส่งท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง เบล-สุพล โดยมีกำหนดจัดงานเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายนนี้ ผู้สนใจสามารถเที่ยวชมงานและเลือกซื้อสินค้านวัตกรรมพร้อมร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดงานได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ด้าน คุณทิพวัลย์ เวชชการัณย์ กล่าวเสริมว่า สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้ภาคเอกชนเกิดการลงทุนในภาคธุรกิจ ทำวิจัยและพัฒนา ด้วยการ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น โดยหวังว่าการให้บริการจากมหาวิทยาลัยในอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) ภายใต้การนำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและ Startup รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต