วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2563

เอไอเอส ร่วมแบ่งเบาภาระคนไทยและชาวต่างชาติ มอบสิทธิ์โทรฟรี 100 นาที ทุกเครือข่าย สู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน

30 เม.ย. 2020
1605

30 เมษายน 2563 : นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่ามกลางภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทย รวมถึงชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทำให้ต้องมีการปรับตัวในหลากหลายรูปแบบ ทั้งทำงานจากบ้าน, เรียนหนังสือจากบ้าน , การค้าขาย Online รวมไปถึงการสื่อสาร ส่งต่อความช่วยเหลือ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยระบบสื่อสารที่มีคุณภาพที่จะสนับสนุนให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“ที่ผ่านมาเอไอเอสจึงร่วมกับ กสทช. มอบอินเตอร์เน็ตมือถือ 10 GB และเพิ่มสปีดเน็ตบ้านเป็น 100 Mbps ฟรี! นาน 30 วัน ซึ่งเชื่อว่าเมื่อรวมกับแพ็คเกจที่ตอบโจทย์จากเอไอเอสจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างดี อย่างไรก็ตามจากการที่มาตรการควบคุมภาวการณ์ระบาดของโควิด-19 จะยังอยู่กับคนไทยไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระจากสถานการณ์ดังกล่าว เอไอเอสจึงขอมอบสิทธิ์ โทร.ฟรี 100 นาที ทุกเครือข่าย นาน 45 วันให้แก่คนไทย พร้อมมอบสิทธิ์ดังกล่าวเพิ่มเติมให้แก่ชาวต่างประเทศ (ที่ถือพาสปอร์ต) ซึ่งทำงานอยู่ในประเทศไทย หรือ ยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ด้วยเช่นกัน โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563

  • ลูกค้าเอไอเอสคนไทย กด 170 ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักที่ใช้ลงทะเบียนซิม จากนั้น กด # แล้วกดโทรออก
  • ลูกค้าเอไอเอสชาวต่างประเทศที่ถือพาสปอร์ต ส่ง SMS หมายเลขพร้อมรหัสตัวอักษรของพาสปอร์ตไปที่หมายเลข 170
    หลังจากกด USSD หรือ ส่ง SMS แล้ว จะมีข้อความยืนยันการได้รับสิทธิ์แจ้งกลับมาอีกครั้งจากนั้นก็จะใช้งานได้นาน 45 วันทันที โดยลูกค้าระบบเติมเงินจะได้รับวันใช้งาน (SIM validity) เพิ่ม 45 วัน ด้วย (ลูกค้ารับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ค่าย และไม่รวมลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล)

AIS helps relieve burdens of Thais and foreigners
Providing 100 minutes Free calls to all networks in combating with the COVID-19 together

30 April 2020 : Mr. Pratthana Leelapanang, AIS’s Chief Consumer Business Officer, said, “In the current situation amid the epidemic of the COVID-19 virus, which affects the lifestyle of Thais, including foreigners living in Thailand. It demands an adjustment in a variety of living styles, whether working from home, learning from home, online shopping, and communication to help others. All of this needs a quality communication system to support the activities to be efficient.”

“In the past, AIS, together with the NBTC to provide 10 GB of mobile internet and boost the speed of home broadband internet to 100 Mbps for 30 days for free! We believe that when connected with the AIS package, it will be able to help people extremely well. However, the COVID-19 epidemic control measures will continue with Thais for any period, therefore, to relieve the burden from the situation. AIS, therefore, provides the privilege to call 100 minutes of free calls to all networks for 45 days to Thais. Besides, Providing the privilege to foreigners who are working in Thailand or those who are still incapable of returning to their country, which can receive privileges from 1 – 15 May 2020.

  • For Thai AIS customers: Press * 170 *, followed by the 13 digit ID card number that used to register the SIM, press #, then press the call button.
  • For foreign AIS customers that holding a passport can send an SMS number with the passport code to the number 170

After finishing USSD or sending an SMS, a confirmation message will be sent to you and can use the free call for 45 days immediately. Prepaid customers will also receive an extra SIM validity for 45 days. (Customer can get 1 privilege per 1 mobile network, and this privilege does not include customers registered in the name of the corporate entity)