วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

(คลิป) เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563

เชียงใหม่ เปิดแล้วงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 จัดอย่างยิ่งใหญ่ 30 ธ.ค. 62 – 11 ม.ค. 63 พร้อมนำของดี 25 อำเภอจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน

30 ธ.ค. 62 : ที่เวทีกลาง ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดกันอย่างคึกคัก

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563 รวม 13 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และให้หน่วยราชการทุกภาคส่วน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดแสดงนิทรรศการหรือการให้บริการของภาครัฐตามภารกิจของหน่วยงาน ส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ การออกร้านกาชาด การออกร้านผลิตภัณฑ์ของชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของทั้ง 25 อำเภอ การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงการเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่ 2563 โอกาสนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องและประชาชนชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมชมนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ สนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 11 มกราคม 2563 เข้าชมงานฟรี เพื่อให้ได้มาเที่ยวกันอย่างจุใจ และมีความสุขตลอด 13 วัน