วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564

เริ่มแล้ว งาน “ฤดูหนาวและของดีอำเภอหางดง” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5-12 พ.ย.นี้

Spread the love

วานนี้ 6 พ.ย. 63 ที่ บริเวณลานกิจกรรมบ้านแม่ขัก หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ฤดูหนาวและของดีอำเภอหางดง” ประจำปี 2563 โดยมีส่วนราชการประจำอำเภอหางดง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอหางดง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหางดง กลุ่มองค์กรภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอหางดง ร่วมงานกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้เพื่อหาเงินรายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจกรรม เช่น การบรรเทาทุกข์ การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของแต่ละหมู่บ้านในอำเภอหางดง และเพื่อเป็นการส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ของตำบล หมู่บ้าน

ภายในงานประกอบด้วยการประกวดแม่เฮือนงาม การประกวดส้มตำลีลา การประกวดร้องเพลงท้องที่ท้องถิ่น การแข่งขันกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (รำวงประยุกต์) และการออกร้านมัจฉาการกุศล โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-12 พฤศจิกายน 2563 รวมระยะเวลา 8 วัน

หลังพิธีเปิดงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมชมการแข่งขันส้มตำลีลา ของแต่ละชุมชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมเข้าแข่งขันทั้ง 12 ทีม ซึ่งเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ก่อนจะร่วมสนับสนุนการตักมัจฉากาชาด และมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีรับรางวัลใหญ่ของร้านมัจฉากาชาด