วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

กลาโหมเตรียมสนับสนุนทรัพยากรทางทหารในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 63

15 ต.ค.62 : พล.อ.รักษ์ศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรทางทหารในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ ห้องหลักเมือง 2 ชั้น 3 ศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 63

ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พ.อ.กฤติ พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 กองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดประชุมแถลงแผนงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด ในวันที่ 22 ต.ค. 62 เวลา 09.00 ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยการประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานของ 9 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, พะเยา, แพร่, น่าน และตาก) ตลอดจนรับฟังการดำเนินของกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อหาสาเหตุและปัจจัยหลักที่เกิดปัญหาในพื้นที่ และกำหนดพื้นที่เสี่ยงในการเกิดไฟป่าและหมอกควัน (จนถึงระดับตำบล) และแผนเผชิญเหตุ/แผนงาน งบประมาณของจังหวัดที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งกำหนดมาตรการบัญชาการเหตุการณ์ ในการควบคุม อำนวยการ ประสานงานระหว่างหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่จะเกิดขึ้น