วันศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2564

ค้นหา: ไทยนิยมยั่งยืน

เชียงใหม่เริ่มคลิ๊กออฟโครงการไทยนิยมยั่งยืนแล้ว เพื่อสอบถามปัญหาของประชาชน สำหรับการเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต

21 ก.พ. 2018
เชียงใหม่เริ่มคลิ๊กออฟโครงการไทยนิยมยั่งยืนแล้ว เพื่อสอบถามปัญหาของประชาชน สำหรับการเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วงเช้าวันที่ (21 ก.พ. 61) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับจังหวัด โดยมอบหมายให้ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม kick of กับคณะกรรมการระดับอำเภอ โดยมีนายสุเทพ แสนมงคล นายอำเภอแม่ออน