วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค้นหา: โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์

ชื่นชมสองหนุ่มเชียงใหม่ สร้างผลงานกวาด 9 เหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัล ในสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ

10 ม.ค. 2021
ถึงแม้จะเป็นปีของโควิด 19 ก็ตาม แต่สองหนุ่มก็ยังคงสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวเชียงใหม่ ในสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ถึงแม้ว่ารูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไปจากเดิม ที่ต้องเดินทางไปแข่งขันยังประเทศต่าง ๆ แต่ปรับเปลี่ยนเป็นการแข่งขันระบบออนไลน์กับนานาประเทศ หนุ่มคนแรกได้แก่ นายวริชช์ เชื้อสะอาด (น้องออโต้) ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่