วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

ค้นหา: เขื่อนแม่กวง

อำเภอดอยสะเก็ด เตรียมจัดงานเอาใจคนมีความรัก จัดงานจดทะเบียนสมรสบนสะพานแขวนเขื่อนแม่กวง ถือเป็นครั้งแรกของเชียงใหม่ที่จัดขึ้น

07 ก.พ. 2018
อำเภอดอยสะเก็ด เตรียมจัดงานเอาใจคนมีความรัก จัดงานจดทะเบียนบนสะพานแขวนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการจัดขึ้น ใครสนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ก.พ. 61 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 14 – 18 ก.พ.นี้ ที่บริเวณรอบที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่แจ่ม รักษาการในตำแหน่งน