วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

ค้นหา: อำเภอพร้าว

อำเภอพร้าว ร่วมอุทยานแห่งชาติศรีลานนา โครงการคนพร้าวรักษ์ป่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเวทีแก้ไขปัญหาที่ดิน ทำแผนจัดการไฟป่าและฝุ่นควัน PM2.5 ระดับชุมชน

06 ธ.ค. 2020
3 ธันวาคม 2563 : นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานเปิดโครงการเวทีสัญจร "การแก้ไขปัญหาที่ดินและการจัดทำแผนการจัดการไฟป่าและฝุ่นควัน PM2.5" รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมสหกรณ์นิคมพร้าว ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรและการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดใหม่ทดแทนได้ในเขตอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชา