วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

ค้นหา: ธ-ก-ส

เถ้าแก่วนัสนันท์ เผยทำธุรกิจกับ CSE อย่าหวังรวย มีแต่เจ้ง ธ.ก.ส.ภาคเหนือ ทุ่มงบกว่า 50 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรแม่แจ่ม พักชำระหนี้ให้ 7 ปี

08 ก.พ. 2018
เถ้าแก่วนัสนันท์ เผยทำธุรกิจกับ CSE อย่าหวังรวย มีแต่เจ้งแต่ก็ยอมเพราะเพื่อสังคม ขณะที่ ธ.ก.ส.ภาคเหนือ ทุ่มงบกว่า 50 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรรายได้น้อยแม่แจ่ม พักชำระหนี้ให้ 7 ปี หวังลดพื้นที่ปลูกข้าวโพด ลดพื้นที่บุกรุกป่านำพื้นที่ถูกบุกรุกกลับมาเป็นป่าแบบเดิม ส่งเสริมให้หันมาปลูกพืชผัก ผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์แทน นายไพรัช โตวิวัฒน์ ตาแหน่ง กรรมการอำนวยการ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (CS