ค้นหา: ท่องเที่ยวและกีฬาจังหว

(คลิป) เชียงใหม่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 4 จังหวัด อบรมปรับกลยุทธท่องเที่ยวสู้โควิด เพื่อให้การท่องเที่ยวอยู่รอด

24 ธ.ค. 2020
เชียงใหม่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 4 จังหวัด เร่งอบรมเสริมความรู้ ปรับเปลี่ยนแนวคิดและกลยุทธ ให้เข้ากับสถานการณ์ไวรัสโควิด เพื่อให้การท่องเที่ยวอยู่รอด วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "คิด" เพื่อธุรกิจท่องเที่ยววิถีใหม่ ครั้งที่ 4 ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยนการส่งเสริมพัฒนาสร้างการ