วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

ค้นหา: ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า

แม่แจ่ม ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงพื้นที่ไร่หมุนเวียน เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่

16 ม.ค. 2021
วันที่ 15 มกราคม 2564 นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่มเป็นประธานจัดการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงพื้นที่ไร่หมุนเวียน พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นตำบลแม่ศึก แม่นาจร ปางหินฝน บ้านทับ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สารสนเทศ อบต.แม่ศึก แม่นาจรปางหินฝน บ้านทับ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ที่มีไร่หมุนเวียนในหมู่บ้าน ร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีการหารือแนวทาง และกำหนดแผนสำรวจพื