วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

ค้นหา: จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยรัฐมนตรี นเรศ รุดแก้ภัยแล้งให้ชาวดอยหล่อ พร้อมกำชับให้ชลประทานเตรียมน้ำสำรองป้องกันในช่วงฤดูแล้งในเชียงใหม่

17 พ.ย. 2020
วันที่ 17 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฝายแม่ตื่น อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการขุดลอกตะกอนหน้าฝายแม่ตื่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ