วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

ค้นหา: กัญชาเพื่อการแพทย์

“ประพัฒน์” ลงพื้นที่แม่สะเรียง เตรียมหาแนวทางขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจทำเงิน กัญชาเพื่อการแพทย์ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทำเงินสร้างรายได้

29 พ.ย. 2020
28 พฤศจิกายน 2563 ที่ศูนย์วิจัยพัฒนากัญชาทางการแพทย์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นาย ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะ ประกอบไปด้วย ประธานสภาเกษตรกรภาคเหนือตอนบน และสมาชิกสภาฯ นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและแปรรูปบุก ณ บริษัทไทยค