วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

อลิอันซ์ อยุธยา ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เดินทาง “ส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน” เพิ่มโอกาสเด็กไทยเข้าถึงการศึกษาในยุคโควิด

25 ส.ค. 2020
324

25 ส.ค. 63 : นางนงนุช วิชชโลกา ผอ.โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนบ้านแม่แพน้อย เป็นหนึ่งโรงเรียนที่ได้รับมอบ แท็บเล็ต ตามโครงการ“ส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน”เพิ่มโอกาสเด็กไทยเข้าถึงการศึกษาในยุคโควิด โดยมี นายเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ได้เดินทางมอบแท็บเล็ตให้เด็กนักเรียน ตามโครงการ “ส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน” ณ โรงเรียนบ้านแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือจาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ที่ได้ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ที่ต้องการตอบแทนสังคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ประกอบกับ สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทาง บมจ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าว

จากการระดมทุนจากกลุ่มลูกค้า ตัวแทน พนักงานฯ และ คู่ค้า เพื่อจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือสองและเงินทุนจัดซื้อแท็บเล็ตส่งมอบให้ 11 โรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิฯ เพื่อเพิ่มโอกาสเด็กไทยเข้าถึงการศึกษาในยุคโควิด ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหนึ่งแห่งที่ได้รับมอบ ซึ่ง ประกอบไปด้วย 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย โรงเรียนบ้านแม่เงา และ โรงเรียนบ้านแม่เงา (สาขากองอูม) รวมแท็บเล็ต 20 เครื่อง หน้ากากอนามัยเด็ก 150 ชิ้น และ หน้ากากอนามัยผู้ใหญ่ 80 ชิ้น