วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

“ซันสวีท” ผนึก “ยูเอซี” ลงนามสัญญาผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากซังข้าวโพด

Spread the love

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ร่วมลงนามสัญญากับบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด หรือ UAC ทำโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากซังข้าวโพด กำลังการผลิต 1 เมกกะวัตต์ เสริมความแข็งแกร่งด้านพลังงานสะอาด ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการดำเนินธุรกิจด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพลังงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของการเติบโตของธุรกิจ จึงจัดทำโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากซังข้าวโพดขึ้น โดยร่วมมือกับ UAC ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการลงทุนก่อสร้างและเดินระบบโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน โดยมีโรงไฟฟ้าที่เดินระบบมาแล้วมากกว่า 3 ปี ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน และเป็นแนวทางในการลดของเสียในโรงงานเพื่อนำไปสู่ Zero Waste ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกด้วย

ด้าน นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการผสานความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 องค์กรในการร่วมพัฒนาธุรกิจพลังงาน ซึ่งมีความมั่นใจว่าประสบการณ์ ความรู้ และ ความสามารถด้านพลังงานทดแทน ของ UAC จะสามารถช่วยส่งเสริมให้ SUN ขยายศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานมากยิ่งขึ้น โดยโครงการจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 1 ปี คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้งานได้ภายในปีหน้า

ทั้งนี้ UAC จะเป็นผู้วางระบบ ให้คำปรึกษา และดำเนินการเตรียมแบบและข้อมูลทางเทคนิคในการดำเนินโครงการ สำหรับกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจะใช้ปริมาณซังข้าวโพด 100 ตัน/วัน ซึ่งสามารถผลิตพลังงานสะอาด (Green anergy) มาใช้ในโรงงานได้ 1 เมกกะวัตต์ ถือเป็นการเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนในองค์กร โดยการผลิตพลังงานจาก Waste ที่มีอยู่ในโรงงาน รวมถึงวัสดุเศษพืชในไร่นาหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต จากเกษตรกรในเครือข่าย และนำไปสู่การขยายผลด้านธุรกิจพลังงานในอนาคต นายองอาจกล่าวทิ้งท้าย