วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

แจ้งเตือน!! บริโภคลาบสุกๆ ดิบๆ เสี่ยงโรคหูดับ พบแล้วที่ลำพูน 1 ราย

Social Share

แจ้งเตือนบริโภคเนื้อและเลือดหมูที่ปรุงแบบดิบ หรือ สุกๆ ดิบๆ เสี่ยงป่วยเป็นโรคติดเชื้อสะเตรฟโตคอกคัส (โรคหูดับ) ได้ ล่าสุดพบชาวบ้านที่ลำพูน ป่วยแล้ว 1 ราย

25 สิงหาคม 2563 : นายธนวิชญ์ แสนสองแคว นักวิชาการสาธารณะสุขชำนาญการ รพ.สต.ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เรื่อง แจ้งผู้ใหญ่บ้าน ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้รับทราบเกี่ยวกับโรคติดเชื้อสะเตรฟโตคอกคัส หรือ โรคหูดับ โดยรายละเอียดระบุว่า ฝ่ายงานระบาดวิทยา งานควบคุมโรค โรงพยาบาลป่าซาง รายงานพบผู้ป่วย โรคติดเชื้อสะเตรฟโตคอกคัส หรือ โรคหูดับ ผู้ป่วย อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ราย ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ป่วยรับประทานหลู้ดิบ ที่ซื้อมาจากร้านขายลาบแห่งหนึ่ง ในเขตตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงน้อย จึงขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนได้เข้าใจ ระวัง และเป็นการป้องกัน

โรคไข้หูดับเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สเตรปโตค็อกคัส ซูอิส โดยเชื้อนี้จะอยู่ในทางเดินหายใจของหมู และอยู่ในเลือดของหมูที่กำลังป่วย โรคนี้ติดต่อได้ 2 ทางคือ 1.จากการบริโภคเนื้อและเลือดหมูที่ปรุงแบบดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ 2.การสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อ ทั้งเนื้อหมู เครื่องใน และเลือดหมูที่เป็นโรค โดยติดต่อสู่คนทางบาดแผล รอยขีดข่วน หรือทางเยื่อบุตาที่มีเชื้ออยู่ หลังรับประทาน 3-5 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง เวียนศีรษะ จนทรงตัวไม่ได้ อาเจียน คอแข็ง หูหนวก ท้องเสีย หากมีอาการเหล่านี้ขอให้รีบพบแพทย์ทันที

จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเรื่องการทำอาหาร โดยเฉพาะเนื้อหมูที่ชำแหละกันเองในหมู่บ้าน และนำมากินดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบ หลู้หมูดิบ ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีการใส่เลือดหมูดิบผสม หรือการปิ้งย่างไม่สุก ซึ่งเสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับ หรือ โรคติดเชื้อสเตรปโตค็อกคัส ซูอิส ที่อันตรายอาจทำให้หูหนวกถาวร หรือเสียชีวิตได้