วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

ห้ามพลาด เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 อยากได้เครื่องเงินสวยงาม ราคาถูก ต้องรีบมา 28 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 เท่านั้น

ห้ามพลาด เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 อยากได้เครื่องเงินสวยงาม ราคาถูก ต้องรีบมา 28 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 เท่านั้น ณ ข่วงถนนวัฒนธรรมคนเดินวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

มรดกชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน วัวลายเป็นต้นทุนสู่การสร้างสรรค์ในการจัดงาน เพื่อการพัฒนา
สืบสาน ต่อยอด อย่างบูรณาการทุกมิติ สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนท้องถิ่น สนองนโยบายมั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืน

คณะกรรมการ ๓ วัด ๓ ชุมชนวัวลาย วิทยาลัยในวังสาขาวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ พัฒนาการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ภัตตาคารตู่ลู่ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ เซ็นทรัลแอร์พอร์ตและหน่วยงาน องค์กรร่วมจัดงานทุกภาคส่วน ขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ” CHIANGMAI SILVERWARE & LACQUERWARE FESTIVAL ณ ข่วงวัฒนธรรมวัดศรีสุพรรณ วัดหมื่นสาร วัดนันทาราม ชุมชนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ เสาร์ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ชมและร่วมกิจกรรม

– พิธีเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.
– ฟังเทศน์มหาชาติล้านนา สืบชะตาปีเกิด วัน อาทิตย์ ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตลอดทั้งวัน
– สวดมนต์ข้ามปี สร้างบุญบารมีข้ามชาติ คืนวันที่ ๓๑ธันวาคม ๒๕๖๒
– กิจกรรมเปิดวัดปัดฝุ่น โชว์มรดกชุมชน เครื่องเงิน เครื่องเขิน วัวลาย ตลอดงาน
– กิจกรรมข่วงกาดหมั้วคัวแลง การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา รำวงย้อนยุค SRISUPHAN UNPLEGGED
– ประกวดช่างฝีมือหัตถกรรมเครื่องเงิน (ดุนโลหะ) และซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เครื่องเขิน สินค้าอัตตลักษณ์ชุมชนเพื่อเป็นของที่ระลึกเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ตลอดงาน ๕ วัน ๕ คืน
– วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ วันขึ้นปีใหม่ เวลา ๐๙.๐๙ น. ร่วมมงคลพิธี หลอมใบโพธิ์เงิน เม็ดเงินบริสุทธิ์
สร้างสะหลุ๋งหลวง อัตตลักษณ์ชุมชนวัวลาย เนื่องในวโรกาสพระบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พุทธศักราช ๒๕๖๒ น้ำหนักเงินบริสุทธิ
จำนวน ๒,๕๗๒ บาท (พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในรัชกาลที่ ๑๐) เพื่อสร้างมรดกชุมชนถวายเป็นพระราชกุศล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสวรรค์ แคว้นไธสง ประชาสัมพันธ์ ๐๘๙-๔๓๒๒๔๙๕