วันศุกร์, 2 ตุลาคม 2563

(คลิป) ชุมชนวัวลาย จัดงานเทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขินเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่

ชุมชนวัวลาย จัดงานเทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขินเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนท้องถิ่น และอนุรักษ์วิถีชุมชนเครื่องเงิน เครื่องเขินให้คงอยู่ ณ ข่วงถนนวัฒนธรรมคนเดินวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

28 ธ.ค.62 : นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 CHIANGMAI SILVERWARE & LACQUERWARE FESTIVAL โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชนวัดหมื่นสาร ชุมชนวัดนันทาราม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเอกชน และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดขึ้น ณ ข่วงวัฒนธรรมวัดศรีสุพรรณ วัดหมื่นสาร วัดนันทาราม ชุมชนวัวลาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนา สืบสาน ต่อยอด อย่างบูรณาการทุกมิติ สร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนท้องถิ่น สนองนโยบายมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการเทศน์มหาชาติล้านนา สืบชะตาปีเกิด ในวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 การสวดมนต์ข้ามปี สร้างบุญบารมีข้ามชาดิ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมเปิดวัดปัดฝุ่น โชว์มรดกชุมชน เครื่องเงิน เครื่องเขิน วัวลาย กิจกรรมข่วงกาดหมั้วคัวแลง การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประกวดช่างฝีมือหัตถกรรมเครื่องเงิน และในวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 09.09 น. ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ จะมีพิธีหลอมใบโพริ์เงิน เม็ดเงินบริสุทธิ์ สร้างสะหลุ๋งหลวง อัตตลักษณ์ชุมชนวัวลาย เนื่องในวโรกาสพระบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว น้ำหนักเงินบริสุทธิ 3,567 บาท เพื่อสร้างมรดกชุมชนถวายเป็นพระราชกุศล โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ณ ข่วงถนนวัฒนธรรมคนเดินวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่