วันอังคาร, 29 กันยายน 2563

ก.ล.ต. ลงพื้นที่เชียงใหม่จัดคาราวานนำความรู้ตลาดทุนสู่ SMEs และผู้ลงทุน

ก.ล.ต. ร่วมออกบูธงาน Money Expo เชียงใหม่ 2019 ให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมจัดงานสัมมนา “คาราวาน ก.ล.ต. นำความรู้ตลาดทุนสู่จาวเจียงใหม่” มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีระดมทุนในตลาดทุน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแนะแนวความก้าวหน้าวิชาชีพสอบบัญชีแก่นักศึกษา 6 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ มุ่งเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีตลาดทุนในอนาคต

9 พฤศจิกายน 2562 : ที่ห้องลานนาบอลรูม 1 โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “คาราวาน ก.ล.ต. นำความรู้ตลาดทุนสู่จาวเจียงใหม่” โดยได้ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่แบบบูรณาการ อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด ชมรมธนาคารจังหวัด สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

งานสัมมนาดังกล่าว มุ่งเน้นการให้ข้อมูลด้านอย่างรอบด้านเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ให้ใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุน มีการจัดทำบัญชีและงบการเงินของธุรกิจที่มีมาตรฐาน และรับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการระดมทุน พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ประชาชนในการเสวนาเรื่อง “ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร ให้โดนใจ ไม่ถูกหลอก” และมีบูธให้คำปรึกษาเรื่องการระดมทุนและให้ความรู้การลงทุนในตลาดทุนตลอดการสัมมนาอีกด้วย

นางปะราลี สุคนธมาน รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอุตตม สาวนายน ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในงานมหกรรมการเงิน เชียงใหม่ ครั้งที่ 14 (Money Expo Chiang Mai 2019) ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีนางปะราลี สุคนธมาน รองเลขาธิการ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ โดย ก.ล.ต. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพื้นฐานด้านตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล สร้างความรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของ ก.ล.ต. รวมทั้งแนะนำ SEC Check First แอปพลิเคชันในการค้นหารายชื่อผลิตภัณฑ์ บุคคล และนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต และ Retirement-Checkup แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ที่ช่วยตรวจสุขภาพการเงินเพื่อวางแผนเกษียณ

สำหรับการมาจัดงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ได้เล็งเห็นว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งด้านการลงทุนและการระดมทุน โดยมีขนาดจีดีพี 2.3 แสนล้านบาท ในปี 2560 ขณะที่มูลค่าด้านตลาดทุน ในปี 2561 พบว่ามีจำนวนบัญชีลงทุนหุ้นกว่า 7.6 หมื่นบัญชี และบัญชีกองทุนรวมกว่า 1 แสนบัญชี เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ นอกจากนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เชียงใหม่มีบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกับประชาชน (IPO) แล้ว 2 บริษัท ด้วยมูลค่าการระดมทุนประมาณ 900 ล้านบาท จึงสะท้อนว่า ยังมีโอกาสที่ผู้ประกอบการจะระดมทุนผ่านตลาดทุนได้อีกมาก

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ก.ล.ต. ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “คาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด” อย่างต่อเนื่อง รวม 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช อุดรธานี และเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่อย่างมาก

พร้อมกันนี้ ในระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2562 ก.ล.ต. ยังจัดกิจกรรมคู่ขนาน โดยพบปะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนและวิชาชีพบัญชีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 6 แห่ง ครอบคลุมนักศึกษาจำนวน 1,100 คน โดยถือเป็นครั้งแรกที่ ก.ล.ต. เดินสายเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์การทำงานในเรื่องดังกล่าวโดยตรง เนื่องจากที่ ก.ล.ต. มีนโยบายสนับสนุนการเพิ่มผู้สอบบัญชีในตลาดทุนให้มากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพสอบบัญชีดังกล่าวในอนาคต