อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมเปิดให้เข้าชมสวนดอกไม้ 3 มิ.ย.นี้

30 พ.ค. 63 : อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ เตรียมเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. พร้อมจัดป้องกันตามมาตรการผ่อนปรน และการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยจะเปิดเส้นทางเดินรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ ที่จะเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการชมสวน รถโดยสารชมวิว 1 คัน นั่งได้ไม่เกิน 10 ท่าน ตามมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยก่อนและหลังบริการ มีบริการจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลฟรีทุกจุดบริการและบนรถโดยสารชมวิว และมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ตรวจเช็คความหนาแน่นของแต่ละจุดบริการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยให้กับทุกท่าน ทั้งนี้ หากมีการเข้าชมเป็นหมู่คณะ เกิน 10 คน ขอความกรุณาจองล่วงหน้า เพื่ออุทยานหลวงราชพฤกษ์จะได้บริหารจัดการให้การชมสวนของท่าน สนุก ปลอดภัย ในแบบ New Normal ด้วย

Cr. อุทยานหลวงราชพฤกษ์