วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

(มีคลิป) นศ.วิศวะ มทร.ล้านนาเจ๋ง คิดค้นหุ่นยนต์ผัดไทย เตรียมพร้อมสู้ศึกหุ่นยนต์ประกอบอาหารงานเวิลด์ไดแด็คเอเซีย

09 ต.ค. 2019
3410

นศ.วิศวะ มทร.ล้านนาเจ๋ง คิดค้นหุ่นยนต์ผัดไทย เตรียมพร้อมสู้ศึกหุ่นยนต์ประกอบอาหารงานเวิลด์ไดแด็คเอเซีย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

9 ต.ค. 62 : ที่สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมออโตเมชั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ได้คิดค้นหุ่นยนต์ผัดไทย นำมาทดสอบใช้แทนคน พร้อมเตรียมนำสู้ศึกหุ่นยนต์ประกอบอาหารงานเวิลด์ไดแด็ดเอเซีย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามข้อมูลไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ถึงหุ่นยนต์ดังกล่าว

นักศึกษสาขาวิศวกรรมระบบควบคุมออโตเมชั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่คิดค้นหุ่นยนต์ดังกล่าว ประกอบด้วย นายสหัสวรรษ นิคม นักศึกษา ปวส.ไฟฟ้า นายไพบูรณ์ อินทะซาว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมออโตเมชั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายนายคุณานนท์ สิงห์เหาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมออโตเมชั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้คิดค้นและสร้างขึ้นมา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน “การควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2” (Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology 2nd) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ากว่า 6 แสนบาท ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบอาหาร (ผัดไทย) (Competition on Pad Thai Cooking Robot) ในงานเวิลด์ไดแด็คเอเซีย ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 23 ทีม ระดับอาชีวศึกษา 19 ทีม และระดับอุดมศึกษา 4 ทีม

อาจารย์จักรินทร์ ถิ่นนคร อาจารย์ควบคุมทีมเข้าแข่งขันเปิดเผยว่า ทีมของคณะนักศึกษาที่จะเข้าแข่งขันครั้งนี้ ตนพร้อมด้วย อาจารย์ ธรายุทธ กิตติวรารัตน์ ได้มีแนวคิดที่อยากจะเปิดโอากาสให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์และออกแบบการทำงานของหุ่นยนต์และนำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้กับการแข่งขัน เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนให้มีความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในอนาคตส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การควบคุมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์เชื่อมในงานอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการนำไปใช้งาน พร้อมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพของครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้การใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร และหุ่นยนต์ที่ใช้ระบบควบคุมสั่งการด้วยระบบอัตโนมัติ จนเกิดความทักษะความชำนาญสามารถปฏิบัติงานได้จริง และเป็นจุดเริ่มต้นแรกในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่ดีในอนาคต

ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไป มีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาในอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือมากขึ้น ขณะที่ผัดไทย ซึ่งถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของเชียงใหม่ และของไทย แม้แต่นักท่องเที่ยวก็ยังชื่นชอบผัดไทยด้วย ดังนั้น ทางนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จึงได้หาแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการแข่งขัน จึงได้คิดค้นและพัฒนาหุ่นยนต์ผัดไทยขึ้นมาจนสำเร็จ ซึ่งหุ่นยนต์ แขนกลอัจฉริยะนี้ ถือเป็นก้าวแรกที่จะพัฒนาอาหารไทย และเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมในด้านการผลิตอาหารในอนาคต ดังนั้น ทาง มทร.ล้านนา จึงขอร่วมส่งกำลังใจเพื่อให้คว้าชัยในการแข่งขันครั้งนี้และสามารถติดตามผลการแข่งขันได้ที่ www.rmutl.ac.th

หุ่นยนต์ผัดไทย นักศึกษา วิศวะฯมทร.ล้านนา พร้อมสู้ศึกหุ่นยนต์ประกอบอาหารงานเวิลด์ไดแด็คเอเซีย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ https://www.rmutl.ac.th/news/11886